Week 9: Wereldburgerschap

posted 27 Feb 2018, 21:20 by ntc@sakhalinschool.net   [ updated 27 Feb 2018, 21:20 ]

Op de website van een school in Den Haag omschrijft men het als volgt:

Wereldburgerschap is een verbinding leggen tussen jezelf en anderen, dichtbij en ver weg. Als je klein bent, kun je nog denken dat de wereld bestaat uit de stukjes grond onder je voeten en de mensen die je kent. Hoe ouder je wordt, des te ruimer wordt je gezichtsveld: de wijde wereld komt daardoor al dan niet meetbaar steeds dichterbij. De wereld wordt steeds kleiner als je groter wordt.

Wereldburgerschap is beseffen dat je, terwijl je hier leeft, toch betrokken bent bij de wereld buiten de landsgrenzen:
- Je bent je er van bewust dat de wereld niet ophoudt bij jouw direct gezichtsveld of bij de grenzen van je land.
- Je toont respect en empathie voor mensen uit andere delen van de wereld, of ze nu hier of daar wonen.
- Je reflecteert op je verbondenheid met wat er buiten de landsgrenzen gebeurt en op wat dat voor jou en anderen betekent.
- Je voorkomt binnensluiten (het opleggen van groepsnormen) en buitensluiten.
- Je bent bereid zelf stappen te nemen om samen te werken aan wederzijds respect, duurzaamheid, eerlijke verdeling van rijkdommen, rechtvaardigheid, vrede en veiligheid
Deze week hebben we geen 'cultuurles' gehad met de oudere leerlingen op maandagmiddag. Toch geef ik huiswerk mee voor in het weekend, omdat ze het afgelopen weekend al vrij hebben gehad.

Voor de jongere leerlingen is het reguliere huiswerk om schrijven, lezen en spelling extra te oefenen thuis. 
De oudere kinderen krijgen een 'samsam' krantje mee naar huis om samen te lezen met de ouders. De krantjes moeten weer mee terug naar school, er is een werkblad bij om gericht een artikel te kunnen lezen. 
Samsam is een kindertijdschrift wat al ruim 40 jaar geleden is opgericht. Het heeft als missie om kinderen te ondersteunen om geïnformeerde, kritische en verantwoordelijke wereldburgers te worden en sluit daarom goed aan bij de missie van SIS. De artikelen in Samsam zijn vaak te koppelen aan verschillende UN duurzame doelen, verder zijn er artikelen over kinderrechten en wereldburgerschapsgebieden die je hiernaast ziet. De inhoud nodigt kinderen uit om kritisch na te denken over wat er in de wereld om hen heen gebeurt. 'Wereldproblemen' worden op kindniveau uitgelegd en gepresenteerd, doordat ze gekoppeld worden aan verhalen van (en soms ook door) kinderen uit de hele wereld. 

Wil je eerst met een filmpje beginnen, kijk dan naar een aflevering van de wereld in vogelvlucht, er zijn er van verschillende werelddelen.  Je kan zelf kiezen welk werelddeel of welke stad je interesseert, je kan natuurlijk ook even kijken op welk werelddeel de Samsam die je kind mee naar huis heeft gekregen focust en een aflevering kiezen die bij dat werelddeel past. 
Je kan ook met je kind naar de afbeelding hiernaast kijken. Je ziet hier de 8 gebieden die ontwikkeld worden en centraal staan bij het werken aan het wereldburgerschap van kinderen. Kijk naar de pictogrammen en bedenk waar die voor staan. Bespreek wat globalisering, diversiteit, identiteit en mondiale betrokkenheid eigenlijk is. Hoe worden zij in het dagelijks leven geconfronteerd met vrede en conflict (ruzie met vriendjes) en hoe lossen ze dat op? Wat zijn mensenrechten en hoe zorgen we dat iedereen krijgt/heeft waar hij recht op heeft? Welke UN-doelen gaan bijvoorbeeld over 'verdeling'?