Week 8: Mid term en Exit point

posted 19 Feb 2018, 21:12 by ntc@sakhalinschool.net   [ updated 19 Feb 2018, 21:12 ]
Deze week gaan we genieten van een korte vakantie, zodat we na mid-term weer uitgerust aan het werk kunnen gaan. De kinderen krijgen dan ook geen huiswerk mee voor het weekend.
 
Op woensdagmiddag wordt er de hele middag in het Nederlands geleerd rondom het IPC thema dat de afgelopen weken centraal heeft gestaan, de wereld om ons heen. Voor Nederland betekent dit dat er speciaal gekeken gaat worden naar typisch Nederlandse leefgebieden, zoals de duinen, de heide en zandplaten als in de Waddenzee en het Markermeer. We hebben ons hier al op voorbereid in onze cultuurlessen. Ook zal er gekeken worden naar 'natuurrampen' in Nederland, zoals overstromingen en de aardbevingen in Groningen als gevolg van aardgaswinning. Er zal woordenschat aan bod komen die in de Engelse klas al is besproken en nu in het Nederlands wordt besproken. Ik wil langs deze weg Patricia en Juliette bedanken die deze woensdagmiddag voor Nederlands op zich nemen.

Wil je dit weekend toch wat doen? Je kan thuis verder praten over het exit point op www.schooltv.nl kan je veel afleveringen van 'Rondje Nederland' vinden, waarin naar Nederland gekeken wordt rondom een bepaald thema, zoals 'ruimte voor bos', 'de duinen' of 'onder de zeespiegel' bijvoorbeeld. Je kan de kleurplaat van Nederland hiernaast vergroten en uitprinten en lekker af kleuren. Kijk of er plaatsen of bouwwerken zijn die je herkent. Neem er het 'Nederland' boek van Charlotte Dematons bij en kijk of je iets terug kunt vinden op de plaat. In de jongere klassen zijn we ook begonnen met nieuwe thema's, groep 6/7 maakt het lopende Staal thema eerst af.
Groep 2 werkt aan het thema 'wielen', dat gaat over verschillende soorten vervoer, maar vooral ook over het veilig om gaan met vervoer. We kijken naar de verschillende hulpdiensten die in Nederland actief zijn, de politie, de brandweer en de ambulance. Thuis verder praten? Kijk dan naar de huisje boompje beestje aflevering over 'heldenberoepen'.
Groep 3 kijkt naar de 'taken van dieren' in het hoofdstuk 'dieren'. We kijken bijvoorbeeld naar de verschillende dingen die boerderijdieren moeten doen of ons leveren, zoals wol, melk of een het trekken van een kar. Ook kijken we naar de benamingen van jonge dieren. Thuis verder praten? Kijk dan naar de huisje boompje beestje aflevering over dieren van de boerderij.
Groep 4 is gestart met het thema 'nodig', daarin vergelijken we dingen met elkaar die broodnodig, nodig en onnodig zijn. Sommige dingen zijn wel leuk om te hebben, maar zijn ze ook echt nodig? We leren verschillende woorden voor 'nodig' te gebruiken en zaken te sorteren op nut. Natuurlijk wordt het thema voor een deel benaderd vanuit 'reizen', wat heb je zoal nodig als je op reis gaat. Wil je daarover verder praten, kijk dan de Klokhuis aflevering over Schiphol waarin een koffer gevolgd wordt na de check-in van de ruimbagage!
Groep 5 heeft het in hun nieuwe thema 'draaien' over uitvindingen die gebruik maken van wielen, tandwielen, radertjes of andere wiel-achtige dingen. We bestuderen hoe nieuwe namen voor uitvindingen worden gemaakt en leren vooral hoe we op een samenhangende manier de werking van een apparaat moeten uitleggen. Wil je thuis verder praten? Er zijn op www.schooltv.nl veel afleveringen over verschillende fietsen. Het leukst is het om te beginnen met de aflevering over de ontwikkeling en de geschiedenis van de fiets

Ċ
ntc@sakhalinschool.net,
19 Feb 2018, 21:12