Week 6: Informatie avond en land uit water

posted 7 Feb 2018, 20:05 by ntc@sakhalinschool.net   [ updated 7 Feb 2018, 20:05 ]


Deze week zijn we volop de cito toetsen ingedoken. Twee keer per jaar meten we de vorderingen van onze leerlingen met het cito leerling volgsysteem. Zo kunnen we de kinderen vergelijken met leeftijdsgenoten in Nederland en is het bij terugkeer naar Nederland helder voor de nieuwe school wat de kinderen kunnen en kennen. Wil je meer weten over het hoe en waarom van cito toetsen kijk dan op deze informatie pagina van cito. De resultaten van de toetsen vinden jullie terug in het term rapport dat eind maart wordt mee gegeven en besproken. Wij toetsen alle onderdelen die met taal te maken hebben; spelling, woordenschat, begrijpend lezen, technisch/tempo lezen en studievaardigheden. We gebruiken de gegevens om de kinderen individueel te volgen, maar ook om te evalueren of de gebruikte methodes en onze aanpak van het onderwijs verbeteringen in de resultaten opleveren.

Tijdens de informatieavond hebben we het gehad over hoe de lessen volgend jaar er uit zullen zien; een digitaal aanbod vanuit Nederland in de twee language uren tijdens schooltijd. Dit kan eventueel door de ouders in samenwerkingsverband of individueel aangevuld worden met het cultuurprogramma dat op dit moment geschreven wordt. Zoals beloofd hierbij de link naar worldwide juf, de aanbieder die naar ons idee het beste aansluit bij wat wij zoeken. Ik zou het op prijs stellen om voor 16 februari te horen wie interesse heeft in het aanbod van worldwide juf voor volgend schooljaar. Ook zou ik graag willen weten welke vragen jullie nog hebben, zodat ik deze kan doorsturen naar worldwide juf en het initieel contact kan opzetten voor de mid-term-break. 

Tijdens de cultuurles op maandag hebben we deze week verder gepraat over de strijd met het water in Nederland. We hebben vooral gekeken naar het maken van land uit water, oftewel de polder. De beroemdste polder is werelderfgoed 'de Beemster'. Wil je met het huiswerk aan de slag dan kan je naar www.entoen.nu gaan en daar op de molen van de Beemster klikken om informatie te vinden. Je vindt er het Klokhuis filmpje over de Beemster, maar ook een prachtige vensterplaat met informatie over verschillende aspecten van het droogmalen van water. Wil je verder praten over polders, kijk dan naar de Klokhuis aflevering over de polder. Het gaat hier natuurlijk vooral over het leven op het land, er wordt tenslotte land uit water gemaakt om mensen en dieren op te laten wonen. Het UN global goal van deze week is doel 15 leven op het land. De tekst van de kinderen gaat over eilanden in de Markerwaard die speciaal opgeworpen worden voor dieren en natuur. 


Met de jongere leerlingen ronden we deze week de Lijn3 thema's Kunst en Koken af, ook zij zijn aan de slag gegaan met cito toetsen. Bij cultuur hebben we gesproken over Alice in Wonderland. Daar zijn geen filmpjes van op schooltv, omdat het natuurlijk erg Engels is. Wij lezen het verhaal en hebben een 'Nederlandse' Alice gemaakt. Hoe zou Alice er op zijn 'Nederlands' uit zien, met klompen misschien. En... als ze dan door de bloementuin loopt, ziet ze tulpen. Het huis van het konijn is geen Engelse cottage, maar een Nederlandse windmolen. We zijn aan het tekenen gegaan en proberen Alice een beetje Nederlands te maken. 
Je kan daar thuis natuurlijk over verder praten, misschien kun je thuis ook een Nederlandse Alice knutselen en kleuren, of nog veel leuker, kijk naar andere culturen in je gezin, of andere landen waar je gewoond heb en pas Alice daarop aan. Alice kan in Oman door de woestijn lopen of in een keuken in Ghana terecht komen waar de kookpot boven een houtvuurtje hangt. Alles mag en alles kan.