Week 6: Cultquest

posted 6 Feb 2017, 17:09 by ntc@sakhalinschool.net   [ updated 6 Feb 2017, 17:10 ]
Afgelopen schooljaar hebben een aantal kinderen de online game van NOB uitgeprobeerd. Deze cultuurgame moest toen nog ontwikkeld worden en inmiddels is dat gebeurd, tijd dus om ermee aan de slag te gaan.

In de afgelopen week hebben jullie het verzoek gehad om een emailadres voor de kinderen door te geven. Die hebben inmiddels als het goed is een activerings emailtje ontvangen. In de aankomende week ga ik met de kinderen in de les kijken of ze vooruit kunnen met de cultquest pagina. Het huiswerk van deze week is oefenen met cultquest. Ik heb voor de kinderen 3 opdrachten rondom 'tradities' open gezet. Het gaat over tradities in Nederland en België rondom belangrijke gebeurtenissen in het leven. Cultquest is eigenlijk gemaakt voor kinderen vanaf groep 6. Houd er dus rekening mee dat je zeker bij de jongere kinderen de teksten bij het informatie gedeelte samen zult moeten lezen. 


Tijdens de thuisopdrachten van Cultquest is het de bedoeling dat de kinderen iets voorbereiden (een foto, enz.) wat ze in de klas kunnen presenteren. Zo krijgen we in de klas een heuse 'fotoshow' of 'tijdlijn', aangezien ieder zijn eigen deel inbrengt. Doordat de opdrachten die de kinderen thuis voorbereiden verschillende facetten van het onderwerp belichten wordt dat tijdens de presentatie in de klas ook gedaan.


Er zijn twee uitlegfilmpjes die je een beetje op weg kunnen helpen. 


Tijdens het 'huiswerk' kunnen ze een spiekbriefje maken. Dit spiekbriefje komt niet op het bord tijdens het presenteren in de klas, dus als ze het briefje nodig hebben kunnen ze beter apart op papier hun kernwoorden noteren. 

Eigenlijk had ik cultquest deze maandag willen introduceren. Doordat ik ziek was is dat niet gelukt. De eerste 'cultquest' opdracht is dus voor twee weken  bedoeld. Ik ga het met de kinderen wel over het online spel hebben deze week tijdens de les, zodat ze weten wat het is, maar verwacht niet dat de kinderen op maandag al alles klaar hebben om te presenteren. 

In de toekomst zullen we cultquest gaan inzetten wanneer er een onderwerp is dat aansluit op wat we op dat moment in de klas willen bespreken. De onderwerpen van cultquest hebben vooralsnog vooral betrekking op tradities en feesten en zullen dus bijvoorbeeld ingezet worden voor Koningsdag.