Week 6: Cito toetsen en Opstand...

posted 31 Jan 2016, 23:29 by ntc@sakhalinschool.net   [ updated 31 Jan 2016, 23:29 ]


Wat leuk dat zoveel ouders er waren afgelopen vrijdag. Het vele oefenen was zeker niet voor niets. Van alle kanten hebben we complimenten gekregen. Het leukste was natuurlijk dat de kinderen na het stuk de gouden lijst kapot mochten maken, maar desgevraagd wisten ze allemaal een leuk moment of een goed moment uit het stuk te noemen. We waren terecht erg trots op onszelf!
Heb je het gemist? Geef je kind dan een USB stick mee naar school. Juf Sonia en meester Stuart hebben de hele assembly voor ons gefilmd, zodat ook ouders die er niet bij waren kunnen zien. Het zijn flinke bestanden, dus de stick moet minstens 6GB beschikbaar hebben. 

Wij hebben deze week een drukke week voor de boeg. Tijdens de cultuurles hebben we uitgebreid gesproken over de aanleiding voor de 80 jarige oorlog. Hoe ontstond het grote rijk van Karel V, waarom wilde hij dat alle mensen katholiek waren en waarom wilden sommige mensen niet meer katholiek zijn? In de klas hebben we de geschiedenis besproken tot aan het moment dat de beeldenstorm uitbrak. Het huiswerk gaat deze week over de beeldenstorm. Behalve het Klokhuisfilmpje op www.entoen.nu nog meer kijken? Kijk dan even op de padlet: http://padlet.com/SakhalinNTC/r98khgxqu0hw


Met dank aan Litska: De NTC nachtwacht van afgelopen vrijdag

Verder zijn we deze week begonnen met de citotoetsen. Dat wil zeggen de toetsen uit het leerling volgsysteem die alle leerlingen maken. In dit filmpje wordt in het kort uitgelegd waarom een citovolgsysteem gebruikt wordt: http://www.cito.nl/onderwijs/primair%20onderwijs/lvs_toetsen/derde_generatie/filmpje We houden met de cito volgtoetsen vooral in de gaten in hoeverre de kinderen goed aansluiten bij leeftijdsgenoten in Nederland. Ook bij een eventuele terugkeer of een doorstroom naar een andere school is het fijn om de citotoetsen te hebben, naast de methode toetsen en de leerkrachtobservaties. Ze geven een objectief beeld van de leerlingen. 
Wij toetsen op school alle taalaspecten die getoetst kunnen worden; leestechniek, -niveau en -tempo, begrijpend lezen, woordenschat en spelling. De toetsen worden deze week afgenomen en volgende week. De resultaten zien jullie in de Term 2 rapporten, daar staan ook de resultaten in van voorgaande jaren, dus kun je de ontwikkeling zien. Wil je een uitgebreider overzicht, stuur me dan even een mail.