Week 5: Hollandse Helden

posted 24 Jan 2016, 23:07 by ntc@sakhalinschool.net   [ updated 24 Jan 2016, 23:08 ]

Eindelijk, het is zo ver... De week van de assembly is aangebroken. De kinderen hebben flink geoefend en het decor is zo goed als klaar. We heisen de zeilen en nemen jullie een half uur mee op reis door de tijd om de historie van de handels- en taal relaties tussen ons thuisland Nederland en gastland Rusland te onderzoeken.

In de klas hebben we een nieuwe serie voorleesboekjes, de zilveren boekjes serie 'Hollandse Helden'. Naast 'Lang Geleden' van Arend van Dam gebruiken we deze boekjes nu ook in groep 2 en 3 om te leren over onze geschiedenis. 

Deze week heeft groep 4 t/m 7 gewerkt met de boekjes tijdens de cultuurles. We luisterden naar het boek 'de zeehelden komen' over Maarten Tromp. Daarna lazen we zelf een boekje uit de serie. Ieder had een eigen held uit de periode in de geschiedenis die terug komt in onze assembly. De bloeitijd in de handel van de Gouden Eeuw en de de hervormingen in de tijd van de 80 jarige oorlog. De zilvervloot van Piet Hein, het hondje van Willem van Oranje en de ontdekkingstochten van Barentz om een noordelijke weg naar 'de oost' te vinden, het kwam allemaal voorbij. 


De kinderen maakten vervolgens eens informatief kaartje voor onze tijdlijn in de gang. Hierop staat geschreven wat ze door het lezen van het boekje hebben geleerd over de held in kwestie.
In de aankomende week zullen ook de leerlingen van groep 2/3 een informatie kaartje toevoegen over een held uit het verleden. Zo blijven we de tijdlijn in de komende weken uitbreiden. 

De tijdlijn in de hal is samenwerking van alle 'taalklassen'. In het Engels is er informatie te vinden over de verschillende tijdvakken, gericht op Europa. Juf Ok-Sun heeft kinderen uit haar klas in het Engels informatie laten toevoegen over belangrijke figuren uit de Russische geschiedenis. Juf Genya heeft haar leerlingen in het Russisch laten schrijven over hoe Rusland eruit zag in verschillende perioden en de Nederlandse klas voegt dus informatie over Hollandse Helden toe in het Nederlands. Al met al een zeer internationale tijdlijn!