Week 5: Fierljeppen

posted 29 Jan 2017, 22:26 by ntc@sakhalinschool.net   [ updated 30 Jan 2017, 18:43 ]
In de les ronden de oudere leerlingen deze en volgende week hun Staal thema's af en gaan dan door naar het volgende thema. Tijdens het volgende thema zal er tevens tijd worden genomen om de cito toetsen af te nemen. De kinderen worden wederom getoetst op heb gebied van woordenschat, spelling, begrijpend- en technisch lezen. Het gaat hier om de toetsen van het reguliere leerlingvolgsysteem. De resultaten zullen jullie terug kunnen vinden op het term 2 rapport. 


Polsstokverspringen, beter bekend onder de Friese naam fierljeppen, is een sport waarbij een atleet probeert met behulp van een polsstok een zo groot mogelijke afstand over een sloot te overbruggen. Het is een traditionele Nederlandse sport. De Friese benaming fierljeppen wordt uitgesproken als fier-ljeppen. Het Fries is verwant met het Engels, waar hetzelfde woord "far leaping" zou zijn, dus "verspringen".

Het maken van een polsstokversprong bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk moeten leiden tot een zo groot mogelijke afstand. De sprong begint met het maken van een korte felle sprint van circa 30 meter naar de polsstok, gevolgd door een goede sprong richting de stok, de insprong, het klimmen naar de top van de polsstok (wat bij polsstokhoogspringen niet mag) om uiteindelijk met een uitsprong in een zandbed te landen.

Op 24 augustus 1767 werd de eerst bekende officiële wedstrijd gehouden in Baard, georganiseerd door de weduwe van Kastelein Ype Gerbens. 
Na enige roerige jaren tussen rivaliserende Friese fierljep organisaties werd in 1960 de Frysk Ljeppers Boun opgericht. Met die oprichting werd een begin gemaakt met het gestructureerd organiseren van wedstrijden. Slechts enkele jaren daarna waren ook in de provincies Utrecht en Zuid-Holland fierljepwedstrijden algemeen. Alhoewel pas in 1975 officieel de Polsstokbond Holland opgericht werd. Al sinds 1966 strijden de twee regios met elkaar om de eer voor de beste fierljepregio in Nederland.
Zes jaar later werden de eerste Nederlandse Kampioenschappen versprongen. Bijna ging de Hollander Teus Eikelenboom met de eerste Nederlandse titel aan de haal. Op het nippertje kon Roel Bokke Span echter de eer van de Friezen redden.
Bij de eerste officiële wedstrijden in de jaren 60 werd vaak niet verder gesprongen dan een meter of tien. Natuurlijk heeft de sport zich sindsdien erg ontwikkeld.


Wil je beelden bekijken van het fierljeppen, kijk dan hier: fierljeppen op de beeld en geluid website voor oude wedstrijden. Of hier: NK 2016 voor een verslag van het Nederlands Kampioenschap fierljeppen in het Fries! Of bekijk de korte uitleg van Klokhuis over fierljeppen. 

Ben je op zoek naar de link voor de Klokhuis aflevering voor je huiswerk over ontdekkingsreizen, kijk dan hier: Aflevering Klokhuis over de Dodo. 

Ben je op zoek naar de link voor het huiswerk van P2/3, klik dan hier: Aflevering Huisje Boompje Beestje over zwemmen. En op de pagina van allesoverzwemles kun je de eisen voor diploma's A,B en C vinden, bijvoorbeeld voor het A-diploma (met filmpjes).
Deze week tevens de laatste aflevering van 'typisch Nederlandse sporten' en wel over fierljeppen, waarover ik het volgende gevonden heb:
Overal in ons land zie je, brede en minder brede, waterwegen en er is geen snellere manier om deze waterwegen over te steken dan met een klein polsstokje. De polsstok is dan ook sinds het begin der tijden een normaal gebruiksvoorwerp geweest voor de Nederlanders. In oude kronieken van rond 1200 vinden we al verwijzingen naar de polsstok en ook op de schilderijen van Pieter Brueghel (16de eeuw) zie je de polsstok regelmatig verschijnen.
Zoals met elk transportmiddel werd ook de polsstok snel ingezet voor competities. Wie was in staat over de breedste kanalen te springen?


In Friesland worden sinds 1956 in georganiseerd verband wedstrijden gehouden. Tot rond 1975 werd hierbij gesprongen met houten polsstokken (maximale lengte 10 meter). Deze werden vervangen door aluminium polsstokken (maximale lengte 12,50 meter incl. verlengstuk). In 2006, precies 50 jaar na de eerste in Friesland georganiseerde wedstrijd, is de overstap gemaakt naar polsstokken van carbon (maximale lengte 13,25 meter, inclusief top). Deze polsen zijn stugger dan die van aluminium, waardoor ze minder zwiepen. Ook zijn sommige carbonpolsen langer dan de oude aluminiumpolsen. Al direct in 2006 sprongen vier springers verder dan het oude Nederlandse record van 19,40, dat sinds 1991 op naam van Aart de With uit Benschop stond. Een nadeel van carbon is dat het materiaal niet tegen puntbelasting kan, er moet daarom voorzichtiger met de polsen worden omgegaan.