Week 4: Ontdekkers en Hervormers de wereld rond

posted 21 Jan 2018, 18:53 by ntc@sakhalinschool.net   [ updated 21 Jan 2018, 18:53 ]
In groep 4 t/m 8 ging het huiswerk de afgelopen week over de woelige tijden van de VOC. De wereld was nog grotendeels onbekend. Nieuwe gebieden werden ontdekt en er werd vooral ook gekeken wat er te handelen of te halen viel. In Nederland is de discussie weer opgelaaid over de 'helden' van de Gouden Eeuw. Kunnen we die met de kennis van nu en onze normen en waarden nog wel 'vereren' zoals we dat in het verleden deden? Moeten we beelden neerhalen, pleinen en scholen hernoemen of moeten we een eerbetoon aan JP Coen zien als een verwijzing naar de geschiedenis? Heb je oudere kinderen, dan is het interessant om eens van gedachten te wisselen met je kinderen over deze discussie die tegenwoordig in de hele westerse wereld speelt. 

Deze week praten we verder over de tijd van de hervormers en ontdekkers in de klas, maar we halen er global goal 5, gelijkheid voor iedereen, erbij. De kinderen mogen in de klas presenteren over welk stukje 'Nederland' in de wereld zij meer ontdekt hebben. Daarna bekijken we wat de Nederlanders daar deden. Hoe zat het met de gelijkheid van rechten. Wat waren de voordelen voor de Nederlanders en de bewoners van deze landen, maar we kijken natuurlijk ook naar de keerzijde en de minder positieve kanten van dit koloniale verleden. We kunnen wel stellen dat in die tijd niet iedereen gelijk was en we kijken hoe de verhoudingen onderling lagen. Nederland was weliswaar een republiek, maar dat wilde niet zeggen dat 'het volk' veel te vertellen had, de rijke elite bepaalde wat het beste was voor iedereen. Tussen arm en rijk bestond geen gelijkheid. Tussen vrouwen en mannen bestond  geen gelijkheid. Tussen mensen van verschillende afkomst bestond geen gelijkheid. Waar je geboren werd bepaalde vroeger volledig hoe je leven er uit zou zien. Is dat nu nog zo? Hierover praten we in de klas.
Vervolgens spreken we over de veranderingen in de religie in de tijd van de hervormers en ontdekkers. Mensen maakten reizen en ontdekten meer en meer van de wereld. Filosofen en geleerden gingen nadenken en langzaam aan volgden ze steeds minder wat de kerk hen voorschreef. In West-Europa kwamen verschillende bewegingen op gang die de kerkgangers weer dichter bij de kern van het verhaal wilden brengen. De kerk was een machtig instituut, priesters waren rijk en waren oppermachtig, de mensen zagen en als halve goden. Religieuze geleerden als Luther en Calvijn wilden dat veranderen, zij wilden dat de mensen konden begrijpen wat er in de bijbel stond. Ze vertaalden de bijbel in de taal die de mensen spraken en ze wilden af van alle rijkdom in de kerk. Dit alles leidde tot grote protestbewegingen, we komen in de tijd van de beeldenstorm terecht. De 'protestanten' waren de volgelingen van mannen als Calvijn en Luther. Zij werden door de Katholieke heersers van het land (de Spaanse koningen) 'ketters' (ongelovigen) genoemd. De Spaanse koning nam het zijn helpers in Nederland kwalijk dat ze de situatie zo uit de hand hadden laten lopen en nam hen meer en meer macht af. Hieruit vloeide de Tachtigjarige oorlog voort. De Hollandse edelen wilden hun macht terug en de vrijheid om 'protestant' te zijn. In het deel waar zij vervolgens de baas waren, moesten de katholieken in geheime schuilkerken bij elkaar komen. Was er dus wel echte godsdienstvrijheid? Wat is godsdienstvrijheid eigenlijk? 
Voor de jongere kinderen zal het huiswerk nog steeds over de VOC en de zeehelden gaan, voor de oudere kinderen zal het huiswerk de politieke en religieuze hervormers uit deze tijd centraal stellen.  Wil je beginnen met een filmpje? Kijk dan hier voor een aflevering van Klokhuis over de beeldenstorm of deze aflevering over Willem van Oranje en de Tachtigjarige oorlog. Wil je verder praten over de VOC en zeehelden als Michiel de Ruyter dan kan je deze Klokhuisaflevering over Michiel de Ruyter gebruiken.