Week 46 Wat gaan we leren...?

posted 10 Nov 2015, 14:03 by ntc@sakhalinschool.net   [ updated 10 Nov 2015, 14:06 ]
Binnen het IPC staat in de aankomende tijd 'licht en geluid' centraal. De taalthema's van Staal sluiten daar dan ook op aan. Groep 4,5 en 7 gaan ieder op hun eigen manier meer uitvinden over 'licht en geluid'. In de leerbrief die aan dit bericht gekoppeld is kunnen jullie de precieze doelen voor grammatica, spelling, woordenschat, begrijpend lezen en cultuur nog eens nalezen. 

In het begrijpend lezen zullen we in de aankomende weken vooral bezig zijn met informatie in teksten. We leren hoe we informatie opschrijven die we al weten vooraf (knowledge harvest) en hoe we daar aan later nieuwe informatie kunnen toevoegen. Dit is later belangrijk wanneer we grotere teksten gaan lezen en deels moeten onthouden. Verder leren we wat we moeten doen wanneer we een stuk tekst niet meer begrijpen.

Tijdens de cultuurlessen van groep 4 t/m 7 zullen we in deze periode natuurlijk spreken over Sinterklaas. Op de tijdbalk zijn we inmiddels terecht gekomen in de vroege middeleeuwen. De kinderen zullen leren over kastelen in Nederland, wie er leefden en hoe er geleefd werd in de riddertijd. Verder zullen we het hebben over Karel de Grote en zijn invloed als bestuurder en als vechter voor het christendom. Tenslotte kijken we naar de opkomst van kloosters in die tijd. We leren hoe monniken leefden en wat een missionaris is.

Het thema van groep 4 is 'onderweg', welke geluiden hoor je onderweg van huis naar school? Wat betekenen die geluiden eigenlijk? Nederland. In de woordenschat komen vooral woorden over richting, routes en reizen aan bod. We kijken naar de opbouw van straatnamen in Nederland en naar de betekenis van pictogrammen en spreuken op borden die je op straat tegenkomt. Verder leren we hoe we een brief adresseren en hoe we een route of reis kunnen beschrijven, door  vragen te stellen.
In onze eindopdracht maken we een reisverslag.

Het thema van groep 5 is 'onweer'. Natuurlijk kijken we naar het licht (bliksem) en geluid (donder). Hoe ontstaat onweer en hoe komt het dat we de donder pas zoveel later horen? 
In de woordenschat komen allerlei woorden aan bod rondom regen en ander extreem weer. In de taallessen gebruiken we de trappen van vergelijking; stellende, vergrotende en overtreffende trap, om het weer te omschrijven. Ook leren we dat mensen met bepaalde beroepen andere woorden gebruiken voor het zelfde weer. Bij schrijven is er aandacht voor het omschrijven van het weer, we denken we na hoe we iets zo kunnen opschrijven dat iemand die er niet bij was zich toch kan voorstellen hoe het eruit zag.
In onze eindopdracht geven we onze mening over het weer met behulp van informatie die we verzameld hebben in ons weerdagboek. 
Het thema van groep 7 is 'licht'. We gaan kijken naar soorten licht en soorten lampen, je hebt de gloeilamp, de TL buis, fluorescerend, neon- of natuurlijk licht. Verder kijken we hoe lampen zijn gemaakt. Ook is er aandacht voor communicatie met licht; hoe wordt licht gebruikt om boodschappen over te brengen en met name, wanneer gebruiken we licht om iets duidelijk te maken?
Bij woordenschat komen dan ook allerlei woorden aan bod rondom licht en de communicatie met licht, zoals de lichtkrant, de glasvezelkabel en het lichtsignaal.
We bedenken hoe we informatie kunnen ordenen in een schema en later kunnen gebruiken om een artikel te schrijven, met een inleiding, kern en slot en natuurlijk een passende kop. Zo maken we in onze eindopdracht samen een muurkrant over licht.
Ċ
ntc@sakhalinschool.net,
10 Nov 2015, 14:03