Week 43 reflectieweek

posted 18 Oct 2015, 18:52 by ntc@sakhalinschool.net   [ updated 18 Oct 2015, 18:54 ]
Deze week reflecteren de kinderen op hun IPC werk. Dat betekent dat ze terug kijken naar de opdrachten die zij gedaan hebben, verder oefenen en bepalen wat de volgende stappen zijn op hun leerweg. 

Ook in de Nederlandse klas is er veel ruimte voor het terugkijken. In alle gebruikte methodes zitten standaard 'reflectie momenten' ingebouwd. Zo kijken groep 2 en 3 aan het eind van elk hoofdstuk in de 4e week terug op de aangeleerde kennis en vaardigheden door een 'toetsje' te maken in hun boek. In 4 opdrachten laten ze zien wat ze in de afgelopen weken geleerd hebben. N.a.v. de resultaten kunnen bepaalde opdrachten in het nieuwe hoofdstuk worden over geslagen of juist extra goed behandeld worden.

In groep 4 t/m 8 is er in de methode Staal nog veel meer ruimte voor het terug kijken. Aan het eind van elke lestaak reflecteren de kinderen op het geleerde in de 'kijk terug' opdracht. Zo worden ze aan het eind van de taak gewezen op hetgeen ze hebben geoefend. In week 1 en 2 leren zij kennis  en vaardigheden die zij in week 3 moeten gebruiken in een toegepaste opdracht. Voor deze opdracht is kennis van de woorden en grammatica nodig, evenals de vaardigheden die zijn aangeboden. De kinderen reflecteren op elkaars werk en geven een 'tip en een top', daarna kijken ze weer naar hun eigen werk en mogen waar mogelijk en nodig nog aanpassingen maken. Daarna is het werk 'presentatie' klaar en presenteren de leerlingen het aan elkaar en aan de rest van de school, door het op het bord te hangen. 
In de 4e week wordt er gekeken wat de leerlingen kennen en kunnen, aan de hand van de goed beantwoorde vragen wordt bepaald of de leerlingen verder gaan met *, ** of *** opdrachten, die de basisstof opnieuw aanbieden, extra laten oefenen of verdieping en verrijking bieden.
In het document 'refelectie week NL' kun je uitgebreid de reflectie binnen de staalmethode bekijken. 

En verder.... inmiddels ook zo benieuwd naar de 'categorieën' van spelling waar de kinderen het over hebben? Aan de spellingmuur hangen alle 34 spellingscategorieën die de kinderen van groep 3 t/m 7 moeten leren. Bij elke categorie is de uitleg gezet, verder staan er voorbeelden in de vakjes eromheen. Elke categorie heeft een eigen plaatje. Deze plaatjes worden gebruikt in het spellingboek. Wanneer de kinderen in de klas aan het werk zijn kijken ze regelmatig naar de spellingmuur, om zich te herinneren hoe woorden geschreven worden. Sommige kinderen hebben aangegeven thuis ook wel eens de muur nodig te hebben bij hun huiswerk. Ik heb daarom een digitale versie van de spellingmuur (in A4 vellen) gemaakt, deze kunnen jullie thuis gebruiken. Het document is hier toegevoegd. 

Ċ
ntc@sakhalinschool.net,
18 Oct 2015, 18:52
Ċ
ntc@sakhalinschool.net,
18 Oct 2015, 18:52