Week 42 Samen leren

posted 12 Oct 2015, 00:27 by ntc@sakhalinschool.net   [ updated 12 Oct 2015, 00:27 ]
In het afgelopen jaar stonden de coöperatieve leerstrategieën op school extra in de aandacht. Het bleek een succes om kinderen meer met elkaar te laten leren. 
Zeker in grotere klassen betekent het dat een groter deel van de kinderen actief bezig is met de lesstof, maar ook in kleinere groepen kan het inzetten van de 'Kagan structures', zoals ze op school worden genoemd, veel verbeteren in de les. Zo zorgen deze structuren ervoor dat alle kinderen betrokken zijn en even veel bijdragen aan groepswerk. Verder is het belangrijk dat de kinderen vanaf een jonge leeftijd goed samen leren werken; samen leer je tenslotte meer. 

In groep 2 en 3 zetten we wekelijks verschillende 'Kagan Structures' in, niet alleen om leerstof te oefenen die wordt aangeboden in de methode, maar vooral ook om juist dat stapje extra te zetten. De kinderen van groep 3 maken in een quiz-quiz-trade moeiteloos van een vraagzin een vertelzin en andersom. Ze maken zinnen met onderwerpen, werkwoorden, waar en wanneer delen in een 'Fan n Pick'. Groep 2 en 3 geven gedetaileerde beschrijvingen aan elkaar in een 'match mine' en laten zo de ander een plaatje natekenen. Wekelijks oefenen ze de nieuwe letters, tweetekenklanken, lettercombinaties of spellingscategorieën in een 'All write Round Robin' of een 'Jot Thoughts'.

Een grote favoriet is 'Find the Fib', waarbij de kinderen samen de zin moeten vinden die 'niet klopt'. Afgelopen week hebben we een 'find the fib' gedaan in groep 3 over de 'personal qualities'. Het lesdoel van de methode was het aangeven of een zin waar of niet waar is. Wij gingen wat verder. De kinderen haalden uit 4 zinnen die gene die niet klopte en konden beargumenteren waarom deze zin niet en de andere wel klopten. Samen leerden ze meer!