Week 41: Stap maar in Lijn 3!

posted 9 Oct 2016, 23:46 by ntc@sakhalinschool.net   [ updated 9 Oct 2016, 23:46 ]
Wat een feest, de lees- en werkboeken van Lijn 3 zijn aangekomen op school. Afgelopen week zijn we dan ook echt helemaal begonnen met Lijn 3. 

We zijn dus ook begonnen met de thema planning. Net als het leessleutel programma wordt Lijn 3 ingezet in zowel groep 2 als groep 3. Dat betekent dat we de 12 thema's uitsmeren over 2 jaar. Elk thema bevat spelling, woordenschat, begrijpend luisteren en lezen, technisch lezen, wereld oriëntatie, schrijven en stellen. De methode gaat uit van lesstof voor 5 dagen per week en dat 3 weken lang. Dat betekent dat we wat zullen moeten knippen en plakken, zelfs als we twee jaar nemen voor het programma, omdat we ook het uur 'IPC' les in het Nederlands willen voortzetten in groep 2/3. 

In principe is het nog steeds zo dat alle letters in de eerste 6 thema's en dus voor het eind van groep 2 worden aangeboden. Elk jaar blijkt dat onze leerlingen de instructie rondom lange- en korte klanken en twee teken klanken het meest nodig hebben en de overige letters goed kennen aan het eind van groep 2. De specifieke Nederlandse klanken komen dan ook in groep 3 opnieuw uitgebreid aan bod in thema 7 t/m 12. 


In alle klassen praten we vanaf deze week over de Kinderboekenweek en gaan aan de slag met opdrachten rondom het onderwerp 'voor altijd jong'. Onze cultuurdag is een week naar achteren geschoven en vindt nu plaats op de ochtend van 22 oktober. 
In de klas is er gesproken over verhalen uit de tijd van opa's en oma's. Hoe was het vroeger op school? Wat deden je opa en oma na schooltijd en in het weekend? Welke spelletjes speelden ze?
Een pittige opdracht was het op volgorde leggen van klassenfoto's uit de 20e eeuw. Aan de hand van de kleding, het soort foto en de leerkrachten die bij de klas stonden kregen de kinderen het voor elkaar om alle foto's op volgorde te leggen.


Lijn 3 sluit goed aan bij de Staal methode die we in groep 4 t/m 8 gebruiken. De letters worden meteen bij het aanbieden al gekoppeld aan 'het juiste huis', oftewel 'korte klanken', 'lange klanken', 'twee teken klanken' en 'mond letters', die in Leesstad allemaal hun eigen huis en kleur hebben. 
De methode werkt net als Staal met veel filmpjes en interactieve spellen en lessen via het smartboard. Zo zoeken de kinderen woorden met de juiste letters op de plaat die dan tevoorschijn komen, plaatsen letters in het klankbord, oefenen woordenschat in spelletjes, leren ze de letters goed te schrijven (bij de d bijvoorbeeld eerst het bolletje dan de steel) door deze over te trekken op het bord en kijken ze themafilmpjes voor wereldoriëntatie en letterfilmpjes uit de letterbioscoop. 
Ook focussen we ons meer op een Nederlands wereld oriënterend onderwerp, door het prentenboek waarmee het onderwerp geïntroduceerd wordt gedurende het hele thema terug te laten komen als informatieboek. 


Groep 4 t/m 8 probeert er deze week in een huiswerk opdracht achter te komen hoe het leven van kinderen er uit zag in de tijd dat hun opa en oma jong waren. Zij hebben op school nagedacht over vragen die ze hun grootouders kunnen stellen om daar achter te komen. Volgende week mogen ze in de klas vertellen wat zij te weten zijn gekomen. Een paar dingen die we al bedacht hadden waren de afwezigheid van computers op school en het helpen op de boerderij in de weekenden, in plaats van rond hangen. 
Groep 2/3 zal een soortgelijke opdracht krijgen, maar zij mogen hun eigen ouders interviewen en de voorbeelden van de vragen krijgen ze mee naar huis. Zij gaan specifiek kijken naar het verschil tussen het leven van een kind nu en dat van een kind 30/40 jaar geleden. 
Wil je naar filmpjes kijken die gaan over schrijvers, schrijven en kinderboekenweek, check dan de padlet van kinderboekenweek.