Week 37: Staaltips voor thuis en op naar lijn 3

posted 12 Sep 2016, 00:38 by ntc@sakhalinschool.net   [ updated 12 Sep 2016, 00:39 ]
Deze week voor elke klas een tip om thuis het staalthema te bespreken:
Groep 4: Het thema START gaat over spelen en regels. Op taalgebied leren de kinderen om door middel van pictogrammen informatie te verkrijgen of te geven. Zo hebben we ontdekt dat op speldozen pictogrammen staan die aangeven hoeveel spelers mee kunnen doen, welke leeftijd zij moeten hebben en hoe lang het spel gemiddeld duurt. Ga in je huis ook eens op zoek naar pictogrammen en kijk wat zij betekenen. Probeer er achter te komen op welke soort spullen vooral pictogrammen worden gebruikt.
Groep 5: In het thema NACHT houden we ons bezig met wat er zoals 's nachts gebeurt, vooral geluiden zijn interessant. Op taalgebied staat poëzie centraal. We bekijken verschillende soorten rijm, beginrijm, middenrijm en eindrijm. Natuurlijk gaan we tenslotte zelf een gedicht schrijven. Om inspiratie op te doen kun je op poëziepaleis kijken, daar zijn gedichten te vinden die door kinderen zijn geschreven.  
Groep 6: In het thema AMSTERDAM staan verhalen uit de stad Amsterdam centraal. We leren van alles over het schrijven van een verhaal en denken na over een goed begin, slot en eind. We luisteren naar verhalen en halen daar informatie uit. We zijn er achter gekomen dat de Jordaan een bijzondere buurt is, daar viel heel wat te beleven vroeger. Wil je thuis verhalen lezen van mensen die in de Jordaan zijn opgegroeid, kijk dan op de informatiepagina van de Jordaan
Groep 8: In het thema BUURT wordt er geprotesteerd. De kinderen leren hoe ze een leus moeten schrijven en hoe ze feitelijke argumenten bedenken voor een goede protestbrief. In de klas oefenen we dit natuurlijk. Wil je je kinderen laten zien hoe zo'n conflict in het echt van alle kanten bekeken wordt, kijk dan eens naar zaken die bij 'de rijdende rechter' voorbij komen. Wij bespraken bijvoorbeeld welke feitelijke argumenten een man aanvoerde die de bomen voor zijn huis graag gekapt wilde zien. 


Groep 2 en 3 zal het in de aankomende week gaan hebben over verschillende leefgebieden in Nederland. Welke dieren komen we daar tegen en hoe hebben zij zich aangepast aan het leven op het strand, in de duinen, in het bos, op de heide of in de weide? Wil je het IPC thema thuis van de Nederlandse kant bekijken bespreek dan eens een typisch Nederlands leefgebied, zoals de duinen of het wad. Als starter kun je de aflevering van Huisje Boompje Beestje over het wad gebruiken.

Deze week hebben we het bij cultuur weer gehad over de prehistorie. We bekeken hoe mensen langer op een plek konden blijven wonen, omdat hun manieren om aan eten te komen veranderden.Hoe pasten zij zich aan aan hun leefomgeving? De kinderen deelden hun kennis tijdens het presenteren, want samen leren we tenslotte meer. 
En verder...? 
De bestelling van Lijn 3 verloopt voorspoedig, de boeken zijn al onderweg via Den Haag naar Sakhalin. We hopen dan ook dat we snel kunnen beginnen. Dit jaar zullen we in groep 2 de eerste 6 thema's van Lijn 3 behandelen. In groep 3 proberen we het grootste deel van de 12 thema's te doorlopen. 
In Lijn 3 ligt naast het schrijven en lezen een focus op wereldoriëntatie en maken de kinderen in 12 thema's kennis met de wereld om hen heen. Op die manier raken zij beter bekend met het Nederland waarin hun leeftijdsgenoten op groeien en leren zij spelenderwijs veel over het land waar ze vandaan komen. Alle onderdelen die ook in Staal apart zijn, komen in Lijn 3 los aan bod; Woordenschat, Spelling, (Begrijpend) Lezen, enz. We kijken er allemaal al naar uit!