Week 36: Het allereerste begin...

posted 4 Sep 2016, 23:26 by ntc@sakhalinschool.net   [ updated 12 Sep 2016, 00:39 ]
Vandaag zijn we met groep 4,5 en 6 begonnen met het werk in de Staal methode. Dat was voor de kinderen uit groep 4 wel even spannend, een heel nieuw boek. Gelukkig konden ze vlot uit de voeten met het bronnenboek en hun werkboek. Tijdens hun eerste thema krijgen zij een introductie in het werken met Staal. Verder zullen ze vooral bezig zijn met het leren van woorden rondom spelen en regels. In de eindopdracht zullen ze spelregels moeten maken en toevoegen aan het staalspel.
Groep 5 verdiepte zich in de dichterlijke taal die in de nacht naar boven komt. Aansluitend bij het IPC thema 'habitats', denken zij vooral na over dieren die in de nacht leven en aangepast zijn aan het nachtelijke donker. Als eindopdracht voor dit hoofdstuk zullen zij de nachtelijke wereld vol geluiden omschrijven in een gedicht.
Groep 6 duikt de wereld van verhalen in door de verhalen in- en uit onze hoofdstad Amsterdam te bekijken. Hun woorden gaan over hetgeen er zoal te vinden is aan monumenten en moois in Amsterdam, maar in hun eindopdracht zullen ze een middenstuk schrijven in een van de Amsterdamse verhalen die zij te horen krijgen in de komende weken. 

Image result for evolutie ijsbeer

In alle klassen hebben we besproken wat we in de vakantie in Nederland hebben gezien. Onze avonturen hebben we gekoppeld aan de kaart van Nederland, samen hebben we half Nederland gezien!

In onze allereerste cultuur les zijn we helemaal terug gegaan naar het ontstaan van de aarde. We hebben het gehad over het ontstaan van het leven op aarde en hoe evolutie alle dieren en mensen op onze planeet steeds weer verandert. We keken het filmpje over de ijsbeer om beter te snappen hoe evolutie nu eigenlijk werkt. Het huiswerk van groep 4 t/m 8 zal deze week dan ook over de oerknal, evolutie en het ontwikkelen van leven op aarde gaan. Klokhuis heeft een hele serie afleveringen gemaakt over het ontstaan en de ontwikkeling van de aarde en de mens. Je kunt ze vinden op de padlet.

In groep 2/3 gaan we de komende week over wonen en huizen hebben, om aan te sluiten bij het IPC thema. In deze Huisje Boompje Beestje bekijkt Raaf verschillende manieren om te wonen.