Week 23: het kookboek

posted 6 Jun 2017, 23:50 by ntc@sakhalinschool.net   [ updated 6 Jun 2017, 23:51 ]
Iedereen heeft er inmiddels wel van gehoord, het SIS kookboek van Litska. Het viel überhaupt te betwijfelen of Litska snel vergeten zou worden op SIS en de NTC afdeling, maar nu zijn we daar helemaal zeker van. De recepten stromen in een gestaag tempo binnen en met een schoolpubliek van over de hele wereld wordt het boek een eclectisch geheel. Van Noorse wafels tot Nigeriaanse rijst, het zal allemaal terug te vinden zijn. Tot vrijdag is er nog de tijd om zelf je beste recepten in te leveren. Daarna is het tijd om de potten en pannen uit de keukenkastjes te halen en exotische gerechten tevoorschijn te toveren.

De opbrengst van het kookboek gaat naar een prachtig project, namelijk de 'Uma-Okoro Foundation' van Mr. Mike. Hij heeft met deze stichting in zijn thuisland Nigeria diverse projecten opgezet om kansarme kinderen een betere toekomst te bieden. 
Zijn stichting richt zich enerzijds op het aanschaffen van materialen die scholen en weeshuizen nodig hebben om de kinderen van de eerste levensbehoeften te voorzien en degelijk onderwijs te bieden. 
Anderzijds organiseren zij jaarlijks een basketbal kamp om kinderen die daartoe de kans niet hebben kennis te laten maken sport. Sport wordt als een middel gebruikt om een gezonde levensstijl te promoten. Ook wordt de aandacht gevestigd op de voordelen van scholing en het deel uitmaken van een sociale groep. 


In 1945 hadden ze afspraken gemaakt, maar beide landen braken die beloften. Stalin, de leider van de Sovjet-Unie, had beloofd dat de landen in de bufferzone een democratie zouden krijgen. Maar hij dwong ze tot het communisme. De Verenigde Staten waren bang dat heel Europa communistisch zou worden. Daarom gingen zij de Europese landen die door de oorlog arm waren geworden, helpen. Zo ontstonden er twee kampen in Europa.
Een andere afspraak was om Duitsland te bezetten, ook Berlijn werd verdeeld. Daar werd een muur gebouwd: de Berlijnse muur. Duitsland zou veel geld aan de bezetters moeten betalen voor de oorlogsschade. Zo zou Duitsland nooit genoeg geld hebben om weer een oorlog te beginnen. Maar de Verenigde Staten hielden zich niet aan die afspraak: zij hielpen West-Duitsland juist. Stalin was woest en de twee kampen werden vijanden. Tussen Oost-Europa en West-Europa kwam het IJzeren Gordijn. 


Aan de Koude Oorlog kwam uiteindelijk een einde door de onvrede in de Oostbloklanden. Na de Tweede Wereldoorlog ging het in West-Europa al snel beter dankzij de hulp die ze kregen van onder andere de Verenigde Staten. In veel Oostbloklanden waren de meeste mensen arm en moesten ze doen wat de regering zei. Zij wilden graag naar het Westen, maar door het IJzeren Gordijn was dat niet mogelijk. In 1989 kwamen mensen massaal in opstand tegen de communistische regeringen. Zij eisten democratie en vrijheid. Op 9 november 1989 ging de grens tussen Oost- en West-Berlijn open. Duitsland werd in 1990 weer één land. In 1991 kwam er een einde aan de Koude Oorlog doordat de Sovjet-Unie uiteen viel in verschillende landen, waaronder Rusland, Oekraïne en Georgië.

Aankomende week is er om maandag en dinsdag geen school, ivm mid-term. Zoals jullie gewend zijn, komt er in een mid-term weekend geen huiswerk mee naar huis, zodat iedereen van de gelegenheid gebruik kan maken om lekker de natuur in te trekken.  

Op maandag hebben we het op school gehad over de koude oorlog. We gaan niet aankomende maandag, maar de maandag daarna verder over dit onderwerp, de oprichting van de EU en de voorlopers daarvan. 
Wil je met de kinderen thuis praten over de 'koude oorlog', hieronder is de inhoud van het 'docukit' boekje over dit onderwerp. Voor de oudere leerlingen is er een histoclip aflevering over de Berlijnse Muur en de koude oorlog

Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden er twee supermachten: de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. Samen met Engeland hadden ze Duitsland in 1945 verslagen. Om te voorkomen dat Duitsland ooit nog een oorlog zou kunnen beginnen, werd het land, en ook Berlijn, bezet en verdeeld. De Sovjet-Unie kreeg een bufferzone. Toch waren de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten geen vrienden, ze dachten heel verschillend over allerlei dingen. Beide landen vonden dat ze de beste ideeën hadden en wilden die over de wereld verspreiden.
De twee landen werden vijanden. Tot een echte oorlog tussen beide landen is het nooit gekomen, daarom noemen we die tijd van vijandschap: de Koude Oorlog. Maar van 1945 tot 1989 was de dreiging er wel. Een oorlog had de hele wereld kunnen vernietigen.

Na de Tweede Wereldoorlog waren De Verenigde Staten en de Sovjet-Unie twee supermachten. Zij waren in staat om andere landen in de wereld te overheersen. De Verenigde Staten waren ontzettend rijk. De Sovjet-Unie had een geweldig groot leger. 


De twee supermachten waren allebei bang dat de ander zijn ideeën over de wereld wilde verspreiden. Daarom probeerden zij met wapens, zoals de atoombom, de sterkste te zijn. Niet alleen op aarde, maar zelfs in de ruimte. De wapenwedloop zorgde ervoor dat er geen oorlog uitbrak. Want als de ene regeringsleider een atoombom zou gebruiken, zou de ander dat ook doen. Toch zijn er vaak dreigingen geweest, zoals de Cuba-crisis. 

Ċ
ntc@sakhalinschool.net,
7 Jun 2017, 02:22