Week 22: Vincent van Gogh en water

posted 28 May 2018, 20:35 by ntc@sakhalinschool.net   [ updated 28 May 2018, 20:35 ]
Tijdens de cultuurles op maandag was er geen stroom deze week, dus hebben we onze kennis van geschiedenis getest met het 'grote geschiedenis spel'. De kinderen wonnen van de quizmaster, want ze wisten samen nipt alle tijdvakken bij elkaar te sprokkelen! 
Aangezien er geen 'onderwerp' besproken is, heb ik het huiswerk daarop aangepast. Deze week gaan we in het huiswerk aan de slag met Vincent van Gogh. Onlangs kwam de eerste met olieverf geschilderde animatiefilm uit. 'Loving Vincent' gaat over het leven, maar vooral ook over de mysteries rondom de dood van Vincent van Gogh en is geheel in zijn stijl geschilderd, een aantal van zijn schilderijen zijn terug te zien in de film. Wil je zelf of met de kinderen een 'preview' van anderhalve minuut zien, kijk dan hier.  'Loving Vincent' is geen kinderanimatiefilm, maar past in het hele nieuwe genre animatiefilms voor volwassenen dat nu aan het ontstaan is. De film heeft een +9 label, maar het idee om een animatiefilm te 'schilderen' is natuurlijk erg interessant. Wil je zelf wat meer weten over het maakproces? Kijk dan hier naar een kort stuk van de BBC over deze bijzondere film. 
Om alvast te oefenen voor volgend jaar, krijgen de kinderen een Nieuwsbegrip tekst over 'Loving Vincent' deze week, met bij behorende opdrachten. In het huiswerk zit de link naar de gewoonlijke 'Klokhuisaflevering', dit keer over Vincent. Er is echter ook een aflevering van 'Vroeger en Zo over Vincent en van Huisje Boompje Beestje, voor het geval jongere broertjes of zusjes ook geïnteresseerd zijn  in het onderwerp. Vanaf aankomende week gaan we de eindejaars cito toetsen afnemen. In de hele school is het laatste IPC (en IEYC) onderwerp 'water'. Een onderwerp waar wij als Nederlanders natuurlijk wel wat mee kunnen. In groep 1 praten we dan ook vooral over water, we lezen boeken rondom water en zo ontdekken we wat de waterkringloop is en welke dieren er zoal in zee en de in de sloot leven. Ook tijdens de cultuurlessen van groep 2/3 staat dit thema centraal. We bekijken verder hoe Nederland zich tegen het water beschermt en wat we met het water doen in Nederland. Wil je filmpjes kijken die daar op aansluiten, kijk dan eens naar Huisje Boompje Beestje 'Water' over de waterleiding, Huisje Boompje Beestje 'Leven in de sloot', Huisje Boompje Beestje 'Diep in de zee'. Er zijn nog veel meer afleveringen van Huisje Boompje Beestje die te maken hebben met water. Je kan ze zelf opzoeken op www.schooltv.nl. 
Ook in de oudere groepen wordt er in de komende tijd veel aandacht aan water besteed. Natuurlijk kijken we naar het leven in, onder, op, om en met het water in de hele wereld en specifiek in Nederland. We bekijken hoe in Nederland het water vriend en vijand kan zijn. Wil je met je oudere kinderen naar relevante Klokhuisafleveringen kijken over water dan is er natuurlijk ook een zeer ruime keuze. Enkele afleveringen die goed aansluiten bij wat er in de klas besproken wordt zijn bijvoorbeeld Klokhuis 'Water' over hoe moeilijk het is sommige landen is om aan drinkwater te komen. Of Klokhuis 'Waterpeil' over hoe het water in Nederland in toom gehouden wordt is eveneens interessant. Of tenslotte Klokhuis 'rioolzuivering' waarin waterzuivering wordt uitgelegd. Een ander leuk programma over 'aardrijkskundige' onderwerpen als waterhuishouding en het water in Nederland is 'Rondje Nederland'. De aflevering van Rondje Nederland over het feit dat we onder de zeespiegel leven is interessant en ook de aflevering over de zee en eilanden sluit goed aan bij het huidige thema.