Week 20: Koningsdag in Sakhalin

posted 16 May 2017, 15:37 by ntc@sakhalinschool.net   [ updated 16 May 2017, 15:38 ]
Deze week is het dan eindelijk zo ver; Koningsdag in Sakhalin. We zijn er allemaal klaar voor en kijken uit naar vrijdag en zaterdag. Op zaterdag komen we om 13.00 uur op school, voor onze cultuurdag. Om 15.30 fietsen we naar de hub voor het feestgedeelte van de dag.

Op vrijdag om 8.40 uur nemen we je in onze assembly mee naar de tijd van koning Willem II. We laten de band tussen het huidige Nederlandse koningshuis en het Russische tsarenhuis te laten zien.
Koning Willem Willem II vocht tegen Napoleon in Waterloo en raakte zodoende bevriend met de Russische tsaar Alexander. Deze vond hem wel een geschikte partij voor zijn zus Anna en zo trouwde onze kroonprins Willem met de Russische tsarendochter Anna. 
Anna Paulowna verhuisde naar het koude westen en kwam er achter dat het hof in Nederland heel wat minder glamoureus was dan het tsarenhof in Sint Petersburg. Verhalen over haar eerste tijd aan het simpele Nederlandse hof zijn talrijk. Zo liet ze zakdoeken op de grond vallen, direct na gebruik, die bediendes moesten oprapen. Ze nam ruim 100 koffers met uitzet mee van Rusland naar Nederland en importeerde zelfs Russische koks en priesters. Een glimp van de pracht en praal die ze meebracht is te zien om het overzichtsfilmpje van de tentoonstelling in paleis het Loo.


Anna en Willem hadden tijdens hun leven veel geld uit gegeven aan allerlei extravagante zaken. Willem liet Anna dan ook achter met een grote schuld. Gelukkig sprong haar rijke broer bij. Anna heeft zodoende altijd in weelde kunnen blijven leven. 
Anna's leven is niet gemakkelijk geweest. Ze was ver van haar eigen land en miste Rusland verschrikkelijk. Bij de huwelijksovereenkomst was afgesproken dat zij haar eigen geloof, Russisch-orthodox, zou blijven aanhangen. Haar kinderen zouden echter protestants worden opgevoed aan het Nederlandse hof. Bij elk paleis werd een gebouwtje omgetoverd tot Russische orthodoxe kapel en de religieuze voorwerpen kwamen vanuit Rusland naar Nederland om in de kapelletjes te gebruiken. Twee van Anna's zoons stierven jong, Ernst-Casimir werd nog geen jaar oud en Alexander, de tweede zoon overleed op 30-jarige leeftijd. De relatie tussen Willem II en zijn opvolger Willem III was slecht, er was veel ruzie en onenigheid, zoals dat ook tussen Willem II en zijn vader het geval was geweest. De spanningen en het verdriet om de dood van zijn zoons deed de gezondheid van Willem II geen goed. Het was tijdens een reis naar Tilburg, waar hij ook een werkplek had, dat zijn gezondheid opeens zo hard achteruit ging dat hij al gauw op sterven lag. Anna reisde hem in allerijl achterna, maar tegen de tijd dat ze in Tilburg aan kwam, vond de arts het niet meer verantwoord om haar bij Willem te laten. 
Anna had moeite met haar rol als oud-koningin na zijn dood. Ze vond dat haar meer respect toekwam dan ze kreeg. Na 9 jaar werd haar plaats als koningin ingenomen door schoondochter Sophie, de dochter van Anna's zus. Anna was verbolgen over het feit dat zij nu geen invloed meer had op het bestuur van het land. In Rusland is de tsarenmoeder belangrijker dan de vrouw van de tsaar en blijft ze veel invloed houden, ook na de dood van haar man. Daar kwam bij dat het huwelijk tussen Sophie en haar zoon Willem slecht was en ook Anna en Sophie konden niet goed met elkaar opschieten. 
In 1855/1856 reisde Anna nog naar Sint Petersburg om haar familie te bezoeken en haar neef bezocht haar in 1864 vlak voor haar dood. Verder was ze ook vaak in Duitsland bij haar dochter Sophie. In Den Haag voelde ze zich niet erg thuis. Ze werd ziek in 1865 en tot ieders verbazing zorgde niet alleen haar dochter Sophie voor haar, maar ook schoondochter Sophie liet zich van haar beste kant zien. Anna werd 70 jaar. Anna verbleef niet graag in Den Haag, het grootste gedeelte van het jaar waren zij en haar man Willem dan ook in het wat minder strenge, katholieke Brussel, waar ze regelmatig flink de bloemetjes buiten zetten. Na de afsplitsing van België waren ze echter gedwongen in Nederland te blijven en woonden in paleis Kneuterdijk in Den Haag. Toen haar man in 1840 eindelijk koning werd was Anna daar erg blij mee, ze gedroeg zich als een echte koningin en was fraai gekleed het middelpunt van elke bijeenkomst. 


Naast het oefenen voor de assembly doen we ook nog andere leuke dingen:
In groep 5 en 6 zijn we al gestart met het nieuwe thema van Staal, in groep 5 breekt een 'geheimzinnige' tijd aan. Als je de kinderen voorbij ziet komen met citroensap, prikkers en een strijkijzer dan kun je er vanuit gaan dat ze geheime boodschappen aan het opschrijven. De kinderen van groep 6 richten zich op vieze praatjes, zij zijn namelijk bezig met het hoofdstuk over de spijsvertering. Je kan je voorstellen dat er wat af gegiecheld wordt!

Deze week is er een enveloppe uit Nederland aangekomen... hij zat helemaal vol met brieven van onze schrijfschool in Nederland; de Jozef en Maria school uit Spierdijk. Het was ontzettend leuk om door de brieven en de foto's te kijken en van alles te lezen over de kinderen in Nederland. We kregen zelf ook weer goede ideeën voor nieuwe vragen. 
De kinderen uit Spierdijk hebben 'een vriendenboek' voor ons gemaakt, waarin elk kind belangrijke informatie over zichzelf heeft opgeschreven. Wij hebben op onze beurt nagedacht over welke vragen we in ons vriendenboek zouden kunnen opnemen. Ook dachten we na over vragen die we over de school hebben, zoals bijvoorbeeld: 'Wat is het verschil tussen een openbare en een christelijke basisschool?' Verder schrijven we per klas een brief terug met antwoorden op hun vragen. Er is dus weer genoeg te doen.