Week 20: Cult Quest

posted 9 May 2016, 14:00 by ntc@sakhalinschool.net   [ updated 9 May 2016, 14:00 ]
Om het cultuuronderwijs op de NTC scholen beter vorm te geven is NOB op dit moment bezig met het ontwikkelen van een online 'cultuurgame' CultQuest. Dit is een programma dat met name gericht is op kinderen van 11 t/m 14 en wij zijn een van de scholen die het gaan uitproberen. 
De cultuurgame is bedoeld om de leerlingen thuis aan het werk te zetten, ter voorbereiding op een gesprek of een andere activiteit in de klas. De kinderen gaan op onderzoek uit en ontdekken meer over Nederlands immaterieel erfgoed. Daarbij moet je denken aan vragen als 'Hoe wordt Sinterklaas, Bevrijdingsdag of Koningsdag gevierd in Nederland?' of 'Hoe trouwt men in Vlaanderen en Nederland?' Aangezien wij ons in onze cultuurlessen vooral op 'geschiedenis' richten, kan dit een leuke uitbreiding vormen. 
In de aankomende week krijgen de leerlingen van groep 7 een 'cultquest' opdracht mee. Daarvoor zal er een 'activeringslink' voor een account naar jullie mailadressen gestuurd worden. Ik gebruik hiervoor vooralsnog mailadressen die ik van ouders heb. Hun presentaties en verzamelde informatie over Koningsdag worden volgende week maandag in de les gebruikt. Daarna evalueren de kinderen wat ze van de werkwijze vonden.