Week 13: Cultuur en Staal gemixt

posted 21 Mar 2016, 00:38 by ntc@sakhalinschool.net   [ updated 21 Mar 2016, 00:41 ]
Bedankt voor het invullen van de ouderenquête. De uitslagen helpen ons om het onderwijs steeds te verbeteren. Voor diegenen die de enquête nog niet hebben ingeleverd, dat mag nog tot en met woensdag.

Aangezien de vakantie voor de deur staat, proberen we hoofdstukken in alle klassen af te ronden. In groep 2 en 3 gaat dit goed op school. Hopelijk kunnen we volgende week al een start maken met het volgende hoofdstuk, zodat we al weten wat ons na de vakantie te wachten staat.
In groep 4 t/m 7 willen we volgende week ook graag met het volgende thema beginnen, daarom heb ik voor de kinderen deze week in hun huiswerk een 'staal opdracht' gecombineerd met het cultuurhuiswerk. 
Groep 4 t/m 7 gaan in hun cultuuropdracht deze week toepassen wat ze in hun Staal-taal lessen geleerd hebben. Op die manier kunnen ze laten zien dat ze een goed begrip hebben van de kennis en vaardigheden die zijn aangeboden in de afgelopen weken. Ze passen deze namelijk toe in een praktische opdracht.

De groep 4 leerlingen maken een 'omschrijving' bij het planetarium van Eisinga voor een tentoonstelling van 'dierbare dingen'. Ze letten hierbij op de vragen 'wat is het?', 'hoe ziet het eruit?' en 'waarvoor gebruik je het?'
De groep 5 leerlingen kiezen een van de uitvindingen van Christiaan Huygens en maken een gebruiksaanwijzing met een duidelijke tekening en uitleg over het gebruik van de uitvinding. 
De groep 7 leerlingen maken een stripverhaal, met daarin een hoofdpersoon, een bijfiguur en aandacht voor dialoog. Dit stripverhaal zal gaan over een bekende Nederlandse uitvinder uit de besproken tijd. 
Op de geschiedenislijn zitten we inmiddels aan het eind van de tijd van regenten en vorsten en in de tijd van pruiken en revoluties, we zitten dus rondom het jaar 1700. Tijdens de les hebben we het gehad over de investeringen die men deed met het geld van de handel. Dat geld zorgde ervoor dat men kon gaan ontdekken, of het zette de republiek aan tot ontdekkingen om hun handel te beschermen. Vernieuwingen in de kunst, strategieën in zee gevechten, het kwam al aan bod. Nu zijn we bij de ontdekkingen die werden gedaan in de wetenschap. We hebben het gehad over Christiaan Huygens, die altijd meer wilde ontdekken en bestuderen. We spraken over Spinonza, die wilde dat mensen voor hun mening mochten uit komen. Tenslotte bespraken we hoe wetenschappers in de tijd van de verlichting mensen 'vrij' maakte door hen dingen uit te leggen. Kennis is tenslotte macht. We keken naar het planetarium in Franeker van Eise Eisinga en bespraken hoe Eisinga mensen uitlegde hoe ons zonnestelsel eruit zag en zo hem minder afhankelijk maakte van de kerk.