NTC News

Hoi allemaal,

Op deze pagina vinden jullie elke week weer nieuwe foto's, informatie, leerdoelen en ander nieuws uit de klas. Wil je ergens wat meer over weten neem dan even contact op via de email: ntc-sakhalin@hotmail.com

veel plezier,
juf Miriam

Week 9: Wereldburgerschap

posted 27 Feb 2018, 21:20 by NTC Teacher   [ updated 27 Feb 2018, 21:20 ]


Op de website van een school in Den Haag omschrijft men het als volgt:

Wereldburgerschap is een verbinding leggen tussen jezelf en anderen, dichtbij en ver weg. Als je klein bent, kun je nog denken dat de wereld bestaat uit de stukjes grond onder je voeten en de mensen die je kent. Hoe ouder je wordt, des te ruimer wordt je gezichtsveld: de wijde wereld komt daardoor al dan niet meetbaar steeds dichterbij. De wereld wordt steeds kleiner als je groter wordt.

Wereldburgerschap is beseffen dat je, terwijl je hier leeft, toch betrokken bent bij de wereld buiten de landsgrenzen:
- Je bent je er van bewust dat de wereld niet ophoudt bij jouw direct gezichtsveld of bij de grenzen van je land.
- Je toont respect en empathie voor mensen uit andere delen van de wereld, of ze nu hier of daar wonen.
- Je reflecteert op je verbondenheid met wat er buiten de landsgrenzen gebeurt en op wat dat voor jou en anderen betekent.
- Je voorkomt binnensluiten (het opleggen van groepsnormen) en buitensluiten.
- Je bent bereid zelf stappen te nemen om samen te werken aan wederzijds respect, duurzaamheid, eerlijke verdeling van rijkdommen, rechtvaardigheid, vrede en veiligheid
Deze week hebben we geen 'cultuurles' gehad met de oudere leerlingen op maandagmiddag. Toch geef ik huiswerk mee voor in het weekend, omdat ze het afgelopen weekend al vrij hebben gehad.

Voor de jongere leerlingen is het reguliere huiswerk om schrijven, lezen en spelling extra te oefenen thuis. 
De oudere kinderen krijgen een 'samsam' krantje mee naar huis om samen te lezen met de ouders. De krantjes moeten weer mee terug naar school, er is een werkblad bij om gericht een artikel te kunnen lezen. 
Samsam is een kindertijdschrift wat al ruim 40 jaar geleden is opgericht. Het heeft als missie om kinderen te ondersteunen om geïnformeerde, kritische en verantwoordelijke wereldburgers te worden en sluit daarom goed aan bij de missie van SIS. De artikelen in Samsam zijn vaak te koppelen aan verschillende UN duurzame doelen, verder zijn er artikelen over kinderrechten en wereldburgerschapsgebieden die je hiernaast ziet. De inhoud nodigt kinderen uit om kritisch na te denken over wat er in de wereld om hen heen gebeurt. 'Wereldproblemen' worden op kindniveau uitgelegd en gepresenteerd, doordat ze gekoppeld worden aan verhalen van (en soms ook door) kinderen uit de hele wereld. 

Wil je eerst met een filmpje beginnen, kijk dan naar een aflevering van de wereld in vogelvlucht, er zijn er van verschillende werelddelen.  Je kan zelf kiezen welk werelddeel of welke stad je interesseert, je kan natuurlijk ook even kijken op welk werelddeel de Samsam die je kind mee naar huis heeft gekregen focust en een aflevering kiezen die bij dat werelddeel past. 
Je kan ook met je kind naar de afbeelding hiernaast kijken. Je ziet hier de 8 gebieden die ontwikkeld worden en centraal staan bij het werken aan het wereldburgerschap van kinderen. Kijk naar de pictogrammen en bedenk waar die voor staan. Bespreek wat globalisering, diversiteit, identiteit en mondiale betrokkenheid eigenlijk is. Hoe worden zij in het dagelijks leven geconfronteerd met vrede en conflict (ruzie met vriendjes) en hoe lossen ze dat op? Wat zijn mensenrechten en hoe zorgen we dat iedereen krijgt/heeft waar hij recht op heeft? Welke UN-doelen gaan bijvoorbeeld over 'verdeling'? 

Week 8: Mid term en Exit point

posted 19 Feb 2018, 21:12 by NTC Teacher   [ updated 19 Feb 2018, 21:12 ]

Deze week gaan we genieten van een korte vakantie, zodat we na mid-term weer uitgerust aan het werk kunnen gaan. De kinderen krijgen dan ook geen huiswerk mee voor het weekend.
 
Op woensdagmiddag wordt er de hele middag in het Nederlands geleerd rondom het IPC thema dat de afgelopen weken centraal heeft gestaan, de wereld om ons heen. Voor Nederland betekent dit dat er speciaal gekeken gaat worden naar typisch Nederlandse leefgebieden, zoals de duinen, de heide en zandplaten als in de Waddenzee en het Markermeer. We hebben ons hier al op voorbereid in onze cultuurlessen. Ook zal er gekeken worden naar 'natuurrampen' in Nederland, zoals overstromingen en de aardbevingen in Groningen als gevolg van aardgaswinning. Er zal woordenschat aan bod komen die in de Engelse klas al is besproken en nu in het Nederlands wordt besproken. Ik wil langs deze weg Patricia en Juliette bedanken die deze woensdagmiddag voor Nederlands op zich nemen.

Wil je dit weekend toch wat doen? Je kan thuis verder praten over het exit point op www.schooltv.nl kan je veel afleveringen van 'Rondje Nederland' vinden, waarin naar Nederland gekeken wordt rondom een bepaald thema, zoals 'ruimte voor bos', 'de duinen' of 'onder de zeespiegel' bijvoorbeeld. Je kan de kleurplaat van Nederland hiernaast vergroten en uitprinten en lekker af kleuren. Kijk of er plaatsen of bouwwerken zijn die je herkent. Neem er het 'Nederland' boek van Charlotte Dematons bij en kijk of je iets terug kunt vinden op de plaat. In de jongere klassen zijn we ook begonnen met nieuwe thema's, groep 6/7 maakt het lopende Staal thema eerst af.
Groep 2 werkt aan het thema 'wielen', dat gaat over verschillende soorten vervoer, maar vooral ook over het veilig om gaan met vervoer. We kijken naar de verschillende hulpdiensten die in Nederland actief zijn, de politie, de brandweer en de ambulance. Thuis verder praten? Kijk dan naar de huisje boompje beestje aflevering over 'heldenberoepen'.
Groep 3 kijkt naar de 'taken van dieren' in het hoofdstuk 'dieren'. We kijken bijvoorbeeld naar de verschillende dingen die boerderijdieren moeten doen of ons leveren, zoals wol, melk of een het trekken van een kar. Ook kijken we naar de benamingen van jonge dieren. Thuis verder praten? Kijk dan naar de huisje boompje beestje aflevering over dieren van de boerderij.
Groep 4 is gestart met het thema 'nodig', daarin vergelijken we dingen met elkaar die broodnodig, nodig en onnodig zijn. Sommige dingen zijn wel leuk om te hebben, maar zijn ze ook echt nodig? We leren verschillende woorden voor 'nodig' te gebruiken en zaken te sorteren op nut. Natuurlijk wordt het thema voor een deel benaderd vanuit 'reizen', wat heb je zoal nodig als je op reis gaat. Wil je daarover verder praten, kijk dan de Klokhuis aflevering over Schiphol waarin een koffer gevolgd wordt na de check-in van de ruimbagage!
Groep 5 heeft het in hun nieuwe thema 'draaien' over uitvindingen die gebruik maken van wielen, tandwielen, radertjes of andere wiel-achtige dingen. We bestuderen hoe nieuwe namen voor uitvindingen worden gemaakt en leren vooral hoe we op een samenhangende manier de werking van een apparaat moeten uitleggen. Wil je thuis verder praten? Er zijn op www.schooltv.nl veel afleveringen over verschillende fietsen. Het leukst is het om te beginnen met de aflevering over de ontwikkeling en de geschiedenis van de fiets

Week 7: Olympische spelen

posted 13 Feb 2018, 22:21 by NTC Teacher   [ updated 13 Feb 2018, 22:21 ]

Deze week hebben we het in de klas gehad over de Olympische spelen. De winterspelen zijn tenslotte dit jaar zeer dichtbij huis en aangezien de Nederlanders goede prestaties leveren, komt het onderwerp regelmatig voorbij op het jeugdjournaal. Wil je er meer over lezen met je kinderen, kijk dan eens op de 'kidsweek' krant, nieuwsberichten speciaal geschreven voor kinderen. Elke wedstrijd wordt beschreven. Je kan natuurlijk ook naar de filmpjes van het jeugdjournaal over de Olympische spelen kijken op de website van het jeugdjournaal

Op school hebben we gesproken over het ontstaan van de Olympische spelen in de tijd van de Grieken, aan de voet van de berg Olympus. We leerden dat sporten in die tijd vaak bedoeld waren om soldaten te laten trainen voor de oorlog. Eens per 4 jaar was er 'vrede' en kwam men van heinde en ver om deel te nemen aan de spelen om Zeus, de oppergod, te eren. Mannen uit verschillende Griekse stadstaatjes sportten zij aan zij in plaats van te vechten. Vrouwen waren niet uitgenodigd, er werd namelijk naakt gesport.
De komende week kijken we met groep 4 t/m 8 naar het ontstaan van de moderne Spelen. In het huiswerk gaat het al over de oude en de moderne Spelen. De kinderen verwerken het onderwerp met de zeer actuele Nieuwsbegrip tekst over de Winterspelen. Wil je eerst met een filmpje beginnen over dit onderwerp? Kijk dan naar de aflevering van Vroeger en Zo over de Olympische spelen of naar deze aflevering van Klokhuis over sportprestaties

Met de jongere kinderen hebben we ons al voorbereid op het 'mother tongue exit point' dat volgende week woensdagmiddag op het programma staat. De kinderen zullen in aanvulling op het thema 'onze wereld' specifiek kijken naar verschillende leefgebieden in Nederland. Vandaag hebben we gekeken naar de natuur in leefgebieden die we in Nederland hebben. Welke dieren wonen er bijvoorbeeld in de duinen, op de heide, op het strand en in de zee of in de Nederlandse sloten? We hebben Nederland ingekleurd en gezien hoeveel water Nederland heeft en nagedacht over waar we duinen zouden kunnen vinden. Hierdoor is er al een voorschot genomen op woordenschat die volgende week zeker aan bod gaat komen. Wil je thuis verder praten over leefgebieden in Nederland kijk dan naar de aflevering van Huisje Boompje Beestje over de duinen of nieuws uit de natuur over de heide. Je kan ook naar de aflevering Huisje Boompje Beestje over 'wilde dieren' kijken, waarin Raaf en Erik op safari gaan om hun eigen huis en allerlei Nederlandse wilde dieren tegen komen!

Volgende week zal ik omschrijven waar de nieuwe thema's van Staal en Lijn 3 over gaan. De kinderen zullen ivm mid-term geen huiswerk mee krijgen volgende week.

Week 6: Informatie avond en land uit water

posted 7 Feb 2018, 20:05 by NTC Teacher   [ updated 7 Feb 2018, 20:05 ]Deze week zijn we volop de cito toetsen ingedoken. Twee keer per jaar meten we de vorderingen van onze leerlingen met het cito leerling volgsysteem. Zo kunnen we de kinderen vergelijken met leeftijdsgenoten in Nederland en is het bij terugkeer naar Nederland helder voor de nieuwe school wat de kinderen kunnen en kennen. Wil je meer weten over het hoe en waarom van cito toetsen kijk dan op deze informatie pagina van cito. De resultaten van de toetsen vinden jullie terug in het term rapport dat eind maart wordt mee gegeven en besproken. Wij toetsen alle onderdelen die met taal te maken hebben; spelling, woordenschat, begrijpend lezen, technisch/tempo lezen en studievaardigheden. We gebruiken de gegevens om de kinderen individueel te volgen, maar ook om te evalueren of de gebruikte methodes en onze aanpak van het onderwijs verbeteringen in de resultaten opleveren.

Tijdens de informatieavond hebben we het gehad over hoe de lessen volgend jaar er uit zullen zien; een digitaal aanbod vanuit Nederland in de twee language uren tijdens schooltijd. Dit kan eventueel door de ouders in samenwerkingsverband of individueel aangevuld worden met het cultuurprogramma dat op dit moment geschreven wordt. Zoals beloofd hierbij de link naar worldwide juf, de aanbieder die naar ons idee het beste aansluit bij wat wij zoeken. Ik zou het op prijs stellen om voor 16 februari te horen wie interesse heeft in het aanbod van worldwide juf voor volgend schooljaar. Ook zou ik graag willen weten welke vragen jullie nog hebben, zodat ik deze kan doorsturen naar worldwide juf en het initieel contact kan opzetten voor de mid-term-break. 

Tijdens de cultuurles op maandag hebben we deze week verder gepraat over de strijd met het water in Nederland. We hebben vooral gekeken naar het maken van land uit water, oftewel de polder. De beroemdste polder is werelderfgoed 'de Beemster'. Wil je met het huiswerk aan de slag dan kan je naar www.entoen.nu gaan en daar op de molen van de Beemster klikken om informatie te vinden. Je vindt er het Klokhuis filmpje over de Beemster, maar ook een prachtige vensterplaat met informatie over verschillende aspecten van het droogmalen van water. Wil je verder praten over polders, kijk dan naar de Klokhuis aflevering over de polder. Het gaat hier natuurlijk vooral over het leven op het land, er wordt tenslotte land uit water gemaakt om mensen en dieren op te laten wonen. Het UN global goal van deze week is doel 15 leven op het land. De tekst van de kinderen gaat over eilanden in de Markerwaard die speciaal opgeworpen worden voor dieren en natuur. 


Met de jongere leerlingen ronden we deze week de Lijn3 thema's Kunst en Koken af, ook zij zijn aan de slag gegaan met cito toetsen. Bij cultuur hebben we gesproken over Alice in Wonderland. Daar zijn geen filmpjes van op schooltv, omdat het natuurlijk erg Engels is. Wij lezen het verhaal en hebben een 'Nederlandse' Alice gemaakt. Hoe zou Alice er op zijn 'Nederlands' uit zien, met klompen misschien. En... als ze dan door de bloementuin loopt, ziet ze tulpen. Het huis van het konijn is geen Engelse cottage, maar een Nederlandse windmolen. We zijn aan het tekenen gegaan en proberen Alice een beetje Nederlands te maken. 
Je kan daar thuis natuurlijk over verder praten, misschien kun je thuis ook een Nederlandse Alice knutselen en kleuren, of nog veel leuker, kijk naar andere culturen in je gezin, of andere landen waar je gewoond heb en pas Alice daarop aan. Alice kan in Oman door de woestijn lopen of in een keuken in Ghana terecht komen waar de kookpot boven een houtvuurtje hangt. Alles mag en alles kan.

Week 5: Water, vriend of vijand?

posted 30 Jan 2018, 20:03 by NTC Teacher   [ updated 30 Jan 2018, 20:03 ]

Deze week hebben we het op school gehad over het water in Nederland. In de cultuurles op maandag koppelden we dat aan de herdenkingen die er deze week plaats vinden in Nederland rondom de watersnoodramp van 1953, die dit jaar precies 65 jaar geleden is. We kwamen tot de conclusie dat het water in Nederland zowel vriend als vijand is. 

Nederland maakt al eeuwen gebruik van het water als 'weg'. Vorige week hadden we het nog over de VOC en de handel op zee die Nederland rijk heeft gemaakt en voor een deel van Nederland zelfs 'een Gouden Eeuw' bracht.  We zien dat met bijvoorbeeld grote havens als Rotterdam die handel nog steeds een belangrijke bron van inkomsten is.
Een andere bron van inkomsten is de visserij. Al eeuwen verdienen mensen langs de kust een boterham als visser. De kinderen maakten vervolgens zelf de link met 'leven onder water'. De mens moet namelijk zorgen dat de vervuiling van het water minder wordt, zodat er meer vissen blijven leven. Ze leven tenslotte zelf van die vis. De link met duurzaam doel nummer 14 'leven onder water' maakten we even later ook toen we het over dammen, dijken en de bijzondere 'Oosterscheldekering' hadden. Die kering staat meestal open, zodat het zoute water en zoete water in de Oosterschelde kan blijven mensen en zeedieren in en uit kunnen zwemmen. Zo blijven de ecosystemen met hun specifieke dieren en planten in de Oosterschelde beschermd. De kering gaat dicht wanneer er springvloed is of een westerstorm, om de mensen te beschermen.
Nog een bron van inkomsten is het toerisme. Niet alleen dagjesmensen uit heel Nederland spenderen graag hun tijd aan onze kust, ook uit andere landen komen toeristen speciaal voor de Nederlandse stranden en de steden met hun grachten. Verder recreëren we in Nederland volop in-, op-, met- en rond het water. We zeilen, duiken, vissen en zwemmen wat af. Nederlanders kunnen dus niet zonder hun water. 

In de afgelopen les keken we echter ook naar het water als een 'vijand'. We moeten ons beschermen tegen het hoge water. Nederland ligt voor een groot deel onder de zeespiegel. De duinen beschermen ons tegen de zee, maar waar duinen ontbreken hebben we zelf dijken gebouwd die steeds hoger en sterker worden gemaakt. Om mensen die aan zeearmen wonen te beschermen zijn deze zelfs afgesloten met dammen. Langs de rivier zien we eveneens dijken en uiterwaarden die worden gebruikt wanneer er vanuit het achterland bijzonder veel water naar beneden komt. Het kost ons dus veel tijd, moeite, energie en geld om ons te beschermen tegen dat water. Door het verval in de rivier moeten we ook investeren in sluizen om het water in toom te houden en het vaarverkeer te regelen. We strijden ook tegen het water om meer land te krijgen, eeuwenlang hebben Nederlanders het water weg gepompt en nieuw land gemaakt, de polders. Nu beginnen we langzaam aan meer gebieden terug te geven aan het water, omdat na een aantal overstromingen langs de rivieren duidelijk is dat het water meer ruimte nodig heeft. In het huiswerk van de oudere kinderen zit dit keer een tekst over het hoge water in Nederland van enkele weken geleden. 


Wil je thuis verder praten over het leven in-op en rond het water met jongere kinderen. Kijk dan naar de Huisje Boompje Beestje aflevering over de sloot of  de Huisje Boompje Beestje aflevering over waterdiertjes. Voor de oudere kinderen is het ook leuk om te kijken hoe de rivieren door Nederland gaan, kijk naar Rondje Nederland Rivieren of Rondje Nederland onder de zeespiegel als vertrekpunt. Wil je aandacht besteden aan de herdenking van de ramp in Zeeland, dan kan je het beste naar www.entoen.nu gaan, klik daar op de 2e rij van onder op het 2e plaatje, het bootje. Dat canononderwerp gaat over de ramp van 1953. Je kan er informatie vinden en ook de Klokhuis aflevering is via dat onderwerp te vinden. Op school hebben we het met de oudere kinderen gehad over het deltaplan, dus ook dat is leuk om even te bekijken. Zeker de Oosterscheldekering is een bijzonder staaltje techniek, het beschermt de mens tegen de zee, maar geeft het unieke Oosterscheldeleven wel de ruimte om door te gaan zoals het was.

Tot slot wil ik jullie er nog even aan herinneren dat er op woensdag 7 februari om 19.00 een informatie avond is in het NTC lokaal. We zullen daar vooral kijken naar hoe de situatie wat betreft NTC er volgend jaar uit ziet op SIS. 

Week 4: Ontdekkers en Hervormers de wereld rond

posted 21 Jan 2018, 18:53 by NTC Teacher   [ updated 21 Jan 2018, 18:53 ]

In groep 4 t/m 8 ging het huiswerk de afgelopen week over de woelige tijden van de VOC. De wereld was nog grotendeels onbekend. Nieuwe gebieden werden ontdekt en er werd vooral ook gekeken wat er te handelen of te halen viel. In Nederland is de discussie weer opgelaaid over de 'helden' van de Gouden Eeuw. Kunnen we die met de kennis van nu en onze normen en waarden nog wel 'vereren' zoals we dat in het verleden deden? Moeten we beelden neerhalen, pleinen en scholen hernoemen of moeten we een eerbetoon aan JP Coen zien als een verwijzing naar de geschiedenis? Heb je oudere kinderen, dan is het interessant om eens van gedachten te wisselen met je kinderen over deze discussie die tegenwoordig in de hele westerse wereld speelt. 

Deze week praten we verder over de tijd van de hervormers en ontdekkers in de klas, maar we halen er global goal 5, gelijkheid voor iedereen, erbij. De kinderen mogen in de klas presenteren over welk stukje 'Nederland' in de wereld zij meer ontdekt hebben. Daarna bekijken we wat de Nederlanders daar deden. Hoe zat het met de gelijkheid van rechten. Wat waren de voordelen voor de Nederlanders en de bewoners van deze landen, maar we kijken natuurlijk ook naar de keerzijde en de minder positieve kanten van dit koloniale verleden. We kunnen wel stellen dat in die tijd niet iedereen gelijk was en we kijken hoe de verhoudingen onderling lagen. Nederland was weliswaar een republiek, maar dat wilde niet zeggen dat 'het volk' veel te vertellen had, de rijke elite bepaalde wat het beste was voor iedereen. Tussen arm en rijk bestond geen gelijkheid. Tussen vrouwen en mannen bestond  geen gelijkheid. Tussen mensen van verschillende afkomst bestond geen gelijkheid. Waar je geboren werd bepaalde vroeger volledig hoe je leven er uit zou zien. Is dat nu nog zo? Hierover praten we in de klas.
Vervolgens spreken we over de veranderingen in de religie in de tijd van de hervormers en ontdekkers. Mensen maakten reizen en ontdekten meer en meer van de wereld. Filosofen en geleerden gingen nadenken en langzaam aan volgden ze steeds minder wat de kerk hen voorschreef. In West-Europa kwamen verschillende bewegingen op gang die de kerkgangers weer dichter bij de kern van het verhaal wilden brengen. De kerk was een machtig instituut, priesters waren rijk en waren oppermachtig, de mensen zagen en als halve goden. Religieuze geleerden als Luther en Calvijn wilden dat veranderen, zij wilden dat de mensen konden begrijpen wat er in de bijbel stond. Ze vertaalden de bijbel in de taal die de mensen spraken en ze wilden af van alle rijkdom in de kerk. Dit alles leidde tot grote protestbewegingen, we komen in de tijd van de beeldenstorm terecht. De 'protestanten' waren de volgelingen van mannen als Calvijn en Luther. Zij werden door de Katholieke heersers van het land (de Spaanse koningen) 'ketters' (ongelovigen) genoemd. De Spaanse koning nam het zijn helpers in Nederland kwalijk dat ze de situatie zo uit de hand hadden laten lopen en nam hen meer en meer macht af. Hieruit vloeide de Tachtigjarige oorlog voort. De Hollandse edelen wilden hun macht terug en de vrijheid om 'protestant' te zijn. In het deel waar zij vervolgens de baas waren, moesten de katholieken in geheime schuilkerken bij elkaar komen. Was er dus wel echte godsdienstvrijheid? Wat is godsdienstvrijheid eigenlijk? 
Voor de jongere kinderen zal het huiswerk nog steeds over de VOC en de zeehelden gaan, voor de oudere kinderen zal het huiswerk de politieke en religieuze hervormers uit deze tijd centraal stellen.  Wil je beginnen met een filmpje? Kijk dan hier voor een aflevering van Klokhuis over de beeldenstorm of deze aflevering over Willem van Oranje en de Tachtigjarige oorlog. Wil je verder praten over de VOC en zeehelden als Michiel de Ruyter dan kan je deze Klokhuisaflevering over Michiel de Ruyter gebruiken. 

Week 3: We zijn weer terug

posted 17 Jan 2018, 00:18 by NTC Teacher   [ updated 17 Jan 2018, 00:21 ]

Na een spannende eerste week zijn we deze week weer helemaal terug. Het nieuwe jaar brengt natuurlijk weer allerlei verandering en nieuws met zich mee. Ik hoop dat jullie allemaal de email hebben gekregen over de malmberg app, houd er rekening mee dat de verandering van de app op de Ipad voor 20 januari afgerond moet zijn om toegang te behouden. Verder hoop ik jullie allemaal te zien op 20 januari vanaf 20.00 uur bij bestuurslid Sander thuis voor de nieuwjaarsborrel. 

Ook de kinderen zijn weer allemaal terug van mooie vakanties. We zijn deze week dan ook vol overgave de nieuwe thema's ingedoken. Willen jullie daar in het weekend thuis over verder praten, kijk dan hieronder wat er in de klas van je kind centraal staat.

In groep 1 sluiten we aan bij het thema speelgoed. We hebben deze week gekeken hoe er  'rond de wereld' gespeeld worden. Aangezien het gaat over het maken van speelgoed kijken we naar hoe kinderen in allerlei landen zelf hun speelgoed maken, of spelletjes bedenken waarvoor je geen speelgoed nodig hebt. Kijk thuis naar de aflevering van Koekeloere over samen spelen, daarin staat vooral het samen spelen en elkaar niet uitsluiten centraal. 


In groep 7 hebben we het over licht. We hebben gekeken naar de ontwikkeling van lichtbronnen van kaarsenvlam tot spaarlamp. Ook hebben we het gehad over de verschillende soorten licht waarin zonlicht uiteenvalt. Wil je thuis verder praten over lichtbronnen, kijk dan naar de Klokhuis aflevering over licht. 

In de cultuurles op maandag hebben we het naar UN global goal 'Gezondheid en welzijn' gekeken. We weten dat niet iedereen in de wereld toegang heeft tot goede gezondheidszorg. Gelukkig kunnen mensen in Nederland over het algemeen wel goed geholpen worden door dokters in ziekenhuizen, maar lang niet overal zijn de ziekenhuizen en klinieken zo goed. Ook in Europa is dat niet altijd zo geweest. We hebben doel 3 gekoppeld aan de tijd van de VOC. Een tijd waarin Nederlandse schepen maanden achter elkaar op zee waren en de mannen aan boord niet genoeg vers voedsel binnen kregen om gezond te blijven. WE lazen in het boek 'Stad en land' van Arend van Dam een verhaal over zo'n lange handelsreis naar Indië en wat de mannen te eten kregen. Ook leerden we dat Cook degene was die scheurbuik op zijn schepen uit wist te bannen door zijn mannen te dwingen elke week zuurkool te eten. Daarin zit zoveel vitamine dat de scheurbuik geen kans kreeg om zijn bemanning te vellen. De kinderen vonden het grappig om te horen dat hun juf nu nog steeds minstens een keer per week 'zuurkoolstampot' eet. Wil je thuis verder praten over het belang van vitaminen. Kijk dan naar deze aflevering van Klokhuis over eten met vitaminen.
Het huiswerk van de kinderen gaat deze week dan ook over de ontdekkings- en handelsreizen van de VOC, het eten aan boord en de verversingsposten onderweg op plekken als Kaapstad.In groep 2 gaat het Lijn3 thema over 'eten' en vooral over lekker eten en zelf koken. Probeer in het weekend eens samen iets te koken en te kijken wat er allemaal nodig is om een gerecht te maken. Ook kan je spreken over waar het eten op je bord eigenlijk vandaan komt. Denk bijvoorbeeld aan het proces van friet, aardappels worden verbouwd door een boer, gerooid en daarna opgeslagen tot ze naar de fabriek kunnen. Daar worden ze gesneden en voorgebakken, thuis bak je het dan af. Om aan te sluiten bij het thema kan je bijvoorbeeld de aflevering van Huisje Boompje Beestje over appels kijken en en daarna appeltaart of appelflappen bakken of zelf appelmoes maken.

In groep 3 staat het thema kunst centraal. De afgelopen week hebben we het gehad over Vincent van Gogh. Aan de hand van zijn kunstwerken leerden we woordenschat over materialen (penseel, paletmes, olieverf) en inspiratie. Het is leuk om in het weekend meer te ontdekken over Vincent van Gogh. Begin met deze aflevering van Huisje Boompje Beestje over van Gogh en laat de kinderen daarna zelf met verf aan de slag gaan om een landschap te schilderen vanuit het raam. 

In groep 4 zijn we begonnen met het nieuwe thema van Staal; Klein. Hierin gaat het deze week vooral over kleine beestjes, zoals insecten en jonge beesten. De kinderen leren het verschil tussen namen die we gebruiken voor jonge dieren en de toevoeging -je/-tje/-pje om woorden te verkleinen. Zo is een puppy wel een hondje, maar een hondje niet altijd een puppy! Wil je een beetje griezelen en lekker verder praten over kleine beestjes, kijk dan naar de Klokhuis aflevering over insecten eten.

In groep 5 staat het thema Nacht nog steeds centraal. Om daarover verder te praten kun je kijken naar een aflevering over het heelal van de serie Ontdek de ruimte met André Kuipers. Deze week hebben we bij woordenschat allerlei woorden rondom de sterrenhemel, sterrenbeelden en de maangestalten geleerd.

In groep 6 dalen we af onder de grond met het thema 'Ondergronds', dat sluit naadloos aan bij het IPC thema van dit moment in MP3. We hebben in de eerste week gekeken naar de steenkoolmijnen in Nederland. Thuis verder praten over delfstoffen en edelmetalen? Kijk dan naar deze aflevering van Klokhuis over goudkoorts in Amerika


Week 51: Fijne feestdagen en een mooi 2018 toegewenst!

posted 19 Dec 2017, 12:13 by NTC Teacher   [ updated 19 Dec 2017, 12:13 ]


Op dit moment zijn we op vakantie. Speel fijn in de sneeuw en geniet ervan dat je veel tijd met elkaar kan doorbrengen. Je kan gaan schaatsen op de baan bij Oasis of binnen in een van de overdekte ijsbanen in Yuzhno. Ook kan je lekker skiën en snowboarden op Gorny indien je in Sakhalin gebleven bent. Ben je op vakantie? Vergeet dan niet te onthouden wat je het allerleukst vond deze vakantie, want je weet dat we dat na de vakantie allemaal willen horen!

Wil je toch graag wat aan school doen, kijk dan hier. Deze week is het kerstmis. In Nederland zie je dat in alle winkels in de stad. Er staan prachtig versierde kerstbomen en op steeds meer plekken in dorpen en steden versieren mensen hun huizen met lampjes. We hebben afgelopen vrijdag onze 'art assembly' gehouden en gesproken over de vele betekenissen van het licht in alle verschillende 'lichtfestivals' rond de wereld. Kerst is ook een lichtfestival. 

Meer weten over kerst? Kijk dan naar...
Wil je wat knutselen? Kijk dan bij de blog van week 50, daar vindt je leuke ideeën om sneeuwvlokken te maken of het kerstverhaal dat je zelf nog kunt kleuren.

We zien elkaar weer op dinsdag 9 januari, aangezien maandag nog vrij is in verband met het Russische kerstfeest. Wil je je al vast voorbereiden op wat je kind gaat leren in term 2, kijk dan in de leerbrief die bijgevoegd is in deze blog.

Week 50: Sneeuw...

posted 12 Dec 2017, 12:27 by NTC Teacher   [ updated 12 Dec 2017, 12:28 ]

De school gaat vandaag later open ivm de sneeuw. Ben je bang dat je kinderen zich gaan vervelen en wil je graag iets educatiefs doen. Hier een paar suggesties:

- Maak samen sneeuwvlokken, door vouwblaadjes in vieren te vouwen en in te knippen. Geen vouwblaadjes thuis? Gebruik een A4 en maak daar een vierkant vel papier van. Je kan de vlokken gebruiken om het raam te versieren. 
- Kleur kerstbal mandala's. Hier kan je een aantal voorbeelden vinden, maar je kan natuurlijk ook je eigen mandala's maken. Bedenk dat je in het midden moet beginnen met tekenen en steeds verder naar buiten werkt. Weet je niet goed wat het midden is, vouw het rondje dan eerst in 4, zodat je 4 kwarten krijgt. Je kan dan ook makkelijker een ontwerp maken. Je kan ook werken met 8 delen voor een gedetailleerder ontwerp. 
- Kleur je eigen kerstverhaal, kijk in de bijgevoegde pdf bestanden. Je vindt daar een ongekleurde versie van het kerstverhaal dat we in de klas hebben gelezen.
- Maak het werkblad over sneeuw dat je in de bijgevoegde .pdf bestand vindt. 

Wil je graag dat je kind verder oefent met taal, lezen, woordenschat en spelling, gebruik dan de Lijn3 en/of Staal app. Werkt het niet goed? Stuur me dan een email met je nieuwe IP adres.


Week 49: Pepernoten bakken

posted 6 Dec 2017, 22:51 by NTC Teacher   [ updated 6 Dec 2017, 22:52 ]Ook een jaarlijks terugkerende traditie, het bakken van de pepernoten met alle kinderen van school. Met het uitdunnend aantal Nederlandse ouders om hiervoor in te zetten, waren we erg blij met wat hulp van buitenaf. 
De kinderen vonden het natuurlijk weer geweldig en ik wil vooral Juliette erg bedanken voor het organiseren van het geheel. Ze stond elke ochtend deeg te maken in de keuken en ook in de middagen mocht ik op haar rekenen. Ook Tone, Elisabeth, Karin, Angela en Bianca wil ik bedanken voor het opgeven van hun middagen om ons bij te staan in dit avontuur!

1-10 of 116

Ċ
NTC Teacher,
14 Jun 2016, 15:10