NTCWelkom op de pagina van NTC Sakhalin International School.

Onze school opereert als een volledig geïntegreerd onderdeel van de Internationale school. Het grootste gedeelte van onze lessen vindt plaats tijdens de lesuren, vanaf groep 4 valt een deel van de uren na schooltijd.

In april 2016 zijn we door de inspectie wederom als een goede NTC locatie beoordeeld. Het rapport kunt u op onze pagina vinden. We zijn altijd bezig ons verder te professionaliseren en bieden doelmatig, toereikend en motiverend onderwijs, gebruikmakend van moderne en actuele methodes. 

De groepen 4 t/m 8 maken gebruik van de methodes Staal Taal, Staal Spelling en Grip op Lezen. De groepen 1 t/m 3 maken gebruik van de Leessleutel methode. Op het gebied van cultuur wordt er een programma aangeboden dat is opgehangen aan de 50 canononderwerpen en spelen we in op de IPC thema’s die op dat moment op school centraal staan.

In ons schoolplan staat uitgebreid beschreven waarop wij ons de komende jaren gaan richten, in onze schoolgids worden de dagelijkse gang van zaken en de plannen voor het aankomend jaar toegelicht.

In het document ´Personal Qualities NL´, dat u bij de pdf documenten onderaan deze pagina kunt vinden, is een vertaling gegeven van de einddoelen en tussendoelen op het gebied van de persoonlijke kwaliteiten die we op onze school ontwikkelen in kinderen. 

Onder ‘NTC News’ vindt u wekelijkse updates over lesdoelen, lopende thema’s en het leren in de praktijk. Wilt u direct contact opnemen met de Nederlandse school stuur dan een email aan: ntc-sakhalin@hotmail.com.

Ċ
NTC Teacher,
14 Jun 2016, 15:12
Ċ
Neil Pettitt,
27 Aug 2015, 20:57
Ċ
NTC Teacher,
8 Nov 2015, 21:48
Ċ
NTC Teacher,
3 Sep 2017, 23:26